Adamczak Feliks

Adamczak Feliks ( 1909- 1937?), urodzony 9 listopada 1909 r. w Gostyniu. W latach 1920-1928 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1928r. Prawdopodobnie zmarł przed wojną w 1937 roku.

Agopszowicz Antoni

Agopszowicz Antoni (1919- 2006), urodził się 15 kwietnia 1919 r. we Lwowie, syn Mikołaja Hasso – Agopszowicza herbu Wiernik oraz Marii von Scholz. Do Gostynia wraz z rodziną przeniósł się z Leszna pod koniec 1932 roku.

Czytaj więcej...

Andrzejewski Stanisław

Andrzejewski Stanisław (1917- ?), urodził się 3 kwietnia 1917r. w Starej Krobi, był synem Ignacego i Zofii. W latach 1928-1936 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1936r. Ojciec był muzykantem, grał w orkiestrze i na różnych imprezach. W 1920 r. opuścił rodzinę i wyjechał do Francji. Stanisława Andrzejewskiego wychowywała matka. Ożenił się z warszawianką, mieli dwoje dzieci i wyjechali do Anglii. W Anglii zaciągnął się do wojska, został wysokim rangą oficerem. Dalsze losy nieznane.

Informacje od Jana Radoły ze Starej Krobi

Antkowiak Antoni

Antkowiak Antoni ( 1916- 1939/1945 ), urodził się 30 maja 1916r. w Chojnie koło Rawicza. Ojciec Antoni ,woźny Kasy Skarbowej w Gostyniu, zamieszkały przy ulicy 3 Maja. W latach 1929-1936 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1936r. Zginął w czasie wojny.

Informacja: tablica przed szkołą

Bąk Ignacy

Bąk Ignacy ( 1907 -1954), urodził się 12 lipca 1907 roku w Sułkowicach. Jego rodzicami byli Szymon i Franciszka z d. Sarbinowska. Ignacy Bąk pochodził z wielodzietnej rodziny, miał siedmioro braci i jedną siostrę. W latach 1921-1929 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1929 roku zdał maturę (z wyróżnieniem), otrzymując „złoty medal”. W czasie nauki mieszkał w konwikcie oo. Filipinów na Świętej Górze.

Czytaj więcej...

Balcerek Marian

Balcerek Marian ( 1913—1993), urodził się 10 stycznia 1913r. w Krzywiniu, syn Romana z zawodu rolnika i Bronisławy z d. Grycz. W latach 1923-1932 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1932r. Mieszkał w tym czasie w konwikcie księży Filipinów na Świętej Górze. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1938r. w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Banaszak Edmund

Banaszak Edmund (1911- 1979) pochodził z Żytowiecka, urodzony tam 20 lutego 1911r. jako syn Czesława, piekarza i Jadwigi z Śliwińskich, którzy mieli siedmioro dzieci. Rodzina chlubiła się powołaniami kapłańskimi. Edmund Banaszak, po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej wiosce, zgłosił się do Gimnazjum Miejskiego w Gostyniu,

Czytaj więcej...

Baranowski Aleksander

Baranowski Aleksander( 1918- 1939/1945), urodził się 7 kwietnia 1918r. w Dębieńcu w województwie pomorskim. Ojciec jego Stefan Baranowski był administratorem w dobrach rodziny Stablewskich w Zalesiu, mieszkali w Wygodzie, miał braci Stefana i Jerzego. W latach 1929-1937 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał egzamin dojrzałości w 1937 r. Powołany został do służby wojskowej w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Zginął w czasie wojny.

Informacja: tablica przed szkołą.

Bogusz Leszek

Bogusz Leszek (1919-1944), urodził się 3 stycznia 1919r. w Paleśnicy w krakowskim, ojciec Marian był nauczycielem w Gostyniu.

W latach 1929-1938 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1938 roku zdał maturę. W tymże roku wyjechał do Lwowa na studia politechniczne.

Czytaj więcej...

Boratyński Wacław

Boratyński Wacław (1908 – 1939), urodził się 28 sierpnia 1908 r. w Ryglicach w powiecie tarnowskim jako syn budowniczego Leona i Julii z domu Piotrowskiej. Rychło stracił ojca, który zginął podczas I wojny światowej. Opiekunów znalazł wtedy w starszym rodzeństwie, gdyż matka musiała ciężko pracować na utrzymanie siedmiorga nieletnich dzieci.

Czytaj więcej...

Busza Władysław

Busza Władysław (1912- 1967), urodził się 4 maja 1912r. w Gostyniu, syn Andrzeja i Wandy z d. Tyrakowskiej. W latach 1923-1931 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1931r. Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Dyplom lekarza uzyskał w 1937r. Staż odbył w szpitalu we Włocławku w 1938 roku. W roku 1939 był asystentem w szpitalu w Ostrowie i w Wolsztynie.

Czytaj więcej...

Bzdęga Jan

Urodził się 23 grudnia 1907 roku w Rotthausen w Westfalii jako syn małorolnego chłopa Jana i Janiny Chudej, rodem z Żychlewa. Do szkoły powszechnej uczęszczał najpierw w Domachowie, a następnie w Sułkowicach. Ukończył ją z wyróżnieniem. Za namową nauczyciela kontynuował naukę w Miejskim Gimnazjum Klasycznym w Gostyniu. Przedwczesna śmierć ojca-górnika sprawiła, iż sytuacja materialna rodziny stała się krytyczna. Zmusiło to go, jako najstarszego z rodzeństwa, do przerwania nauki i podjęcia pracy zarobkowej w charakterze urzędnika pocztowego. Jego wielka przygoda z folklorem biskupiańskim rozpoczęła się w roku 1927, kiedy to nawiązał współpracę z dwoma poznańskimi czasopismami – „Wielkopolaninem” i „Orędownikiem”. Tu ukazały się jego pierwsze artykuły o Biskupiźnie. Siedem lat później z inspiracji prof. Lucjana Kamieńskiego na ziemię krobską zawitali studenci muzykologii z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, by prowadzić tutaj swoje badania. W grupie tej była Jadwiga Sobieska, wybitna później znawczyni folkloru wielkopolskiego. Za jej namową Jan Bzdęga zaczął pracować społecznie. W roku 1932 założył w Domachowie Kółko Regionalne, które dało początek Biskupiańskiemu Zespołowi Folklorystycznemu „In crudo”. Jego członkami zostali mieszkańcy Domachowa i okolic. W 1934 roku zawarł związek małżeński z nauczycielką, Jadwigą Zielińską. Dwa lata później małżonkowie zamieszkali w Poznaniu, rodzinnym mieście Jadwigi. Krótko potem przyszły na świat ich dzieci: Joanna Bożena i Jan Ludosław. Maturę złożył Jan Bzdęga jako eksternista w 1938 roku. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej rozpoczął studia na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Socjologii u profesora Floriana Znanieckiego.

Źródło: Muzeum w Gostyniu

Więcej na stronie Muzeum w Gostyniu

 

Chełmikowska Irena

Chełmikowska Irena ( 1912 – 1940), urodzona 6 czerwca 1912 roku w Pijanowicach, córka Hieronima miejscowego ogrodnika i Antoniny z domu Mazurkiewicz. Po ukończeniu szkoły powszechnej od 1923 roku pobierała naukę w Gimnazjum w Gostyniu, maturę zdała w 1932 roku.

Czytaj więcej...

Chudy Walenty

Chudy Walenty ( 1909- 1988), urodził się 12 lutego 1909r. w Posadowie, syn Stanisława i Agnieszki. W latach 1922-1931 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1931r.

Czytaj więcej...

Cichocki Czesław

Cichocki Czesław ( 1918-?), urodził się 9 lipca 1918 roku w Gostyniu, syn Jana, który był robotnikiem. W latach 1929-1937 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1937 roku zdał maturę. Dalsze losy nieznane.

Ciesielski Witold

Ciesielski Witold ( 1913-1945), urodził się 1 listopada 1913 r. w Śmiglu. W 1934r. zdał maturę w Gimnazjum w Gostyniu. Następnie studiował farmację na Uniwersytecie Poznańskim.

Czytaj więcej...

Czabajski Marian

Czabajski Marian (1909 -1939/1945), urodził się 27.05. 1909 roku w Gostyniu. Uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu w latach 1921-1928. Egzamin maturalny zdał w 1928 roku. Mieszkał we Wronkach, gdzie był właścicielem cegielni. Został zamordowany w czasie wojny w Szamotułach.

Informacje od A. Czabajskiego z Gostynia

Dembiński Henryk Antoni h. Nieczuja

Dembiński Henryk Antoni h. Nieczuja (1911-1986), urodził się 4 września 1911r. w Przysusze. Syn Henryka Dembińskiego h. Nieczuja ( 1866-1915) i Zofii z Tyszkiewiczów (1874-1958). W latach 1927-1930 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1930 roku zdał maturę. W 1935r. ukończył studia prawnicze w Lublinie i we Lwowie.

Czytaj więcej...

Dembiński Zygmunt

Dembiński Zygmunt (1910-1985), urodził się 3 września 1910 roku w Borkowicach (w kieleckim). Rodzicami Zygmunta byli – Stefan Józef i Maria Karolina z Książąt Czetwertyńskich.

Czytaj więcej...

Dopieralanka Czesława

Dopieralanka Czesława ( 1916 -1997), urodziła się 7 lipca 1916 roku w Gostyniu jako dziewiąte dziecko Marianny i Marcina Dopierałów, ojciec Czesław był woźnym Sądu Grodzkiego w Gostyniu. Po ukończeniu szkoły podstawowej, podjęła w wieku 11 lat naukę w Gimnazjum w Gostyniu.. Maturę zdała w 1935 roku – jedna z dwóch dziewcząt i 12 chłopców. Należała do organizacji młodzieżowej „Sokół’’, której hasłem przewodnim były słowa: „Bóg Honor i Ojczyzna’’. Pragnęła kontynuować naukę, jednak sytuacja materialna rodziców na to nie pozwalała.

Czytaj więcej...

Dworak Kazimierz

Dworak Kazimierz ( 1905- 1981) urodzony w chłopskiej rodzinie 23 stycznia 1905r. Pochodził z Masłowa koło Śremu. Syn Leonarda i Franciszki z Bartkowiaków. W 6 roku życia stracił tragicznie ojca, co pozostawiło głęboki ślad w jego psychice. Z matką, która powtórnie wyszła za mąż, przeniósł się na Śląsk i tam ukończył szkołę powszechną praz rozpoczął naukę gimnazjalną w Recklinghausen.

Czytaj więcej...

Dworczak Franciszek

Dworczak Franciszek ( 1921 - ?), urodził się 4 lutego 1921 roku w Gostyniu, syn Franciszka, zamieszkałego na ul. Nad Kanią 1. W 1939 roku zdał maturę Gimnazjum w Gostyniu. Dalsze losy nieznane.

Emerykówna Alina

Emerykówna Alina (1915- ? ), urodziła się 7 października 1915r. w Obodówce w Rosji. Ojciec pracował w Cukrowni w Gostyniu. Mieszkali na ul. Cukrowniczej. W latach 1925-1933 uczęszczała do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdała maturę w 1933 r. Całą rodzinę wysiedlono w grudniu 1939r. w okolice Rawy Mazowieckiej. Rodzice zmarli w czasie wojny, zostali pochowani na cmentarzu w Rawie Mazowieckiej.

Informacja od p. Franciszka Glinki, byłego pracownika cukrowni w Gostyniu

Fiałkowski Ildefons

Fiałkowski Ildefons ( 1910- ?) , urodził się 9 stycznia 1910r. w Siemowie, syn Franciszka i Ewy Glinkowskich.W latach 1922-1930 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1930r. Dalsze losy nieznane.

Fojtowicz Stanisław

Fojtowicz Stanisław ( 1915-1994), urodził się 15 kwietnia 1915r. w Gostyniu. W latach 1925-1933 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1933r. W okresie przed i powojennym był pracownikiem administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Zmarł w 1994r. w Gostyniu. Informacja z działu kadr Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Fumatówna Wanda

Fumatówna Wanda ( 1914-?), urodziła się 9 lipca 1914r. w Markanstadt w Niemczech. W latach 1926-1933 uczęszczała do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1933 roku zdała maturę. Dalsze losy nieznane.

Galiński Bogdan

Galiński Bogdan (1919- 1939/1945 ), urodził się 1 października 1912r. w Łabiszynie w poznańskim. W latach 1925-1933 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1933r. Poległ w czasie wojny.

Informacja: tablica przed szkołą.

Gawron Mieczysław

Gawron Mieczysław (1910-1990), urodził się 22 kwietnia 1910r. w Mors – Hochstadt w Niemczech, syn naczelnika kolei. W latach 1924- 1931 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1931r. Prowadził orkiestrę miejską. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego.

Czytaj więcej...

Goćwiński Stanisław

Goćwiński Stanisław ( 1916-1983), urodził się 21 kwietnia 1916r. w Krobi, syn Wacława i Kazimiery. Do Gimnazjum w Gostyniu uczęszczał w latach 1927-1935, gdzie zdał maturę w 1935 roku. W tym czasie mieszkał w konwikcie na Świętej Górze. Następnie studiował w latach 1935-1938 w Akademii Handlowej w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Golniewicz Mieczysław

Golniewicz Mieczysław (1908- 1962), urodzony 10 grudnia 1908 w Gostyniu. Był synem rzemieślnika Kazimierza i Ludwiki z domu Smoczyk. Do szkoły powszechnej i gimnazjum ,,typu klasycznego dawnego” uczęszczał w Gostyniu oraz w Lesznie. W Gimnazjum gostyńskim uczył się w latach 1925-1929, zdał maturę 22 maja 1929 r. Przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej był wówczas wieloletni dyrektor Gimnazjum w Gostyniu ks. Franciszek Olejniczak.

Czytaj więcej...

Górski Marian

Górski Marian ( 1910 – 1982), urodził się w roku 1910 w Dolsku, w rodzinie rzemieślniczej. W latach 1921-1929 uczył się w Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1929r. W roku 1935 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie t w roku 1937 uzyskał stopień naukowy doktora medycyny. Po ukończeniu studiów pracował w Zakładzie Chemii Fizjologicznej pod kierunkiem prof. Stefana Dąbrowskiego oraz jako wolontariusz w II Klinice Chorób Wewnętrznych u prof. Wincentego Jezierskiego.

Czytaj więcej...

Gościniak Władysław

Gościniak Władysław( 1915- 1938r.) urodzony 10 czerwca 1915r. w Jerce. W latach 1925-1933 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1933r. zdał maturę. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. W trakcie nauki wyjechał do Rzymu na dalsze studia. W 1938r. został profesjonowany do Lubinia, pełnił tam posługę duszpasterską. Zmarł 30 czerwca 1938r. Pochowany w Lubiniu koło Krzywinia.

Informacje od rodziny z Jerki

Grabarski Marian

Grabarski Marian ( 1909- ?), urodził się 31stycznia 1909r. w Gostyniu. W latach 1919-1929 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1929 roku. Dalsze losy nieznane.

Grunt Franciszek

Grunt Franciszek( 1914 -1995), urodził się dnia 7 sierpnia 1914 roku w Gelsenkirchen (Niemcy),w wielodzietnej rodzinie górniczej jako syn Wojciecha i Marii z domu Sperling. Po zakończeniu I Wojny Światowej cała rodzina powróciła do niepodległej Polski. Pierwsze nauki pobierał w Publicznej Szkole Powszechnej w Gostyniu (woj. poznańskie).

Czytaj więcej...

Grześkowiak Stanisław

Grześkowiak Stanisław (1908 – 1973), urodził się 22 marca 1908r. w Gostyniu, syn Stanisława Grześkowiaka i Marii z domu Pieprzyckiej. W latach 1921-1927 pobierał naukę w Gimnazjum. 6 kwietnia 1927 r. ukończył Gimnazjum Miejskie w Gostyniu. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Rolnictwa Uniwersytetu Poznańskiego. Przerwał naukę i podjął pracę w zakładzie ojca – Gostyńskiej Fabryce Maszyn i Odlewni Żelaza.

Czytaj więcej...

Grzymisławski Józef

Grzymisławski Józef (1919 – 2003), urodził się 14 marca 1914 r. jako jedenaste dziecko Jana i Klementyny. W latach 1929-1938 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1938 r. Następnie podjął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Poznańskiego. W roku 1939 został powołany do służby wojskowej. Ze szkoły dla podchorążych trafił we wrześniu 1939 roku na front wojenny. Uczestniczył w wojnie obronnej walcząc m.in. w bitwie nad Bzurą.

Czytaj więcej...

Gładysz Witold

Gładysz Witold ( 1909 -? ) urodził się 17 listopada 1909 roku w Gostyniu, syn Czesława i Teodozji z d. Roszczynialskiej. W latach 1915-1928 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1928 roku. Jako ochotnik odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim w latach 1928-1929, a następnie służył w 17 Pułku Artylerii w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Hasińska Władysława

Hasińska Władysława (1913- 2002), urodziła się 2 kwietnia 1913 roku w Gostyniu, w dziesięcioosobowej rodzinie, w rodzinnym mieście przeżyła dzieciństwo i młodość. W latach 1923-1932 uczęszczała do Gimnazjum w Gostyniu, w 1932 roku zdała maturę. Już od najmłodszych lat pomagała rodzicom w prowadzeniu piekarni i ciastkarni.

Czytaj więcej...

Hasiński Czesław

Hasiński Czesław ( 1916 – 2002), urodził się 15 maja 1916 roku w Gostyniu, w dziesięcioosobowej rodzinie. W latach 1926-1936 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1936 roku. Przed wojną jak i po wojnie, pracował w piekarni swojego ojca Władysława Hasińskiego. Zdobył tytuł mistrza w zakresie piekarnictwa i ciastkarstwa. Z uwagi na zagarnięcie przez państwo całego majątku rodzinnego ( w ramach reformy rolnej), Władysław Hasiński razem ze swoimi dziećmi, zmuszony był opuścić miejsce zamieszkania.

Czytaj więcej...

Hejnowiczówna Michalina

Hejnowiczówna Michalina urodziła się 22 września 1919r. w Gostyniu, córka Mieczysława i Heleny z d. Czwójdzińskiej. W Gostyniu ukończyła szkołę powszechną. W latach 1930-1938 uczęszczała do Gimnazjum w Gostyniu i zdała maturę w 1938 roku.

Po maturze pomaga matce w opiece nad jedenastym dzieckiem Januszem. Wybuch wojny zastaje ją w Gostyniu. 21 października 1939 roku na gostyńskim Rynku rozstrzelany został ojciec, Mieczysław Hejnowicz. Rodzina została wysiedlona do Wilkowic koło Rawy Mazowieckiej, a następnie do Przesławic koło Grójca.

Czytaj więcej...

Hejnowiczówna Zofia

Hejnowiczówna Zofia urodziła się 2 marca 1921 roku w Gostyniu, córka Mieczysława i Heleny z d. Czwójdzińskiej. Uczęszczała do Gimnazjum w Gostyniu, które ukończyła w 1939 roku, w roku, kiedy na Jej oczach rozstrzelany został na Rynku w Gostyniu ojciec, Mieczysław Hejnowicz. Podczas wojny wysiedlona pod Warszawę, gdzie działała w AK, a następnie wzięła udział w Powstaniu Warszawskim.

Czytaj więcej...

Heldówna Irena

Heldówna Irena (1915 -2008), urodziła się 25.listopada 1915r. w Penzie (Rosja), gdzie jej ojciec miał dobrze płatną pracę jako biegły księgowy. Po wybuchu rewolucji sowieckiej wróciła do Polski wraz z rodzicami : ojcem Andrzejem i matką Janiną z d. Zawadzińską.

Po kilku latach krótkich pobytów w różnych miejscach, ok. 1925r. osiedlili się w Gostyniu, gdzie Andrzej Held otrzymał posadę głównego księgowego w miejscowej cukrowni.

Czytaj więcej...

Janke Heliodor

Janke Heliodor (1912 -1989), urodził się 26 października 1912 roku w Szubinie w województwie poznańskim. W latach 1922-1930 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1930r. W latach 1930-1935 studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim. Od czerwca 1935 roku był asesorem w Sądzie Okręgowym w Ostrowie Wielkopolskim. W 1945 pracował jako asesor sądowy – prokurator w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

Janke Henryk

Janke Henryk (1914- 1961), urodził się 6 października 1914 roku w Szubinie w województwie poznańskim. Do Gimnazjum w Gostyniu uczęszczał w latach 1924-1932,w roku 1932 zdał maturę. W latach 1934-1939 studiował na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Lekarskim. W okresie wojny był lekarzem w Janowie Lubelskim. Od 1946-1947 pracował w Ubezpieczalni Społecznej w Wałbrzychu. W latach 1948-1954 pełnił funkcję kierownika Ośrodka Zdrowia w Kolnie, w województwie białostockim. Od 1954 do 1959 był ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych szpitala w Rawiczu, a od 1960 kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Miejskiej Górce w powiecie rawickim. Zmarł w lipcu 1961 roku.

Informacje od syna Przemysława Janke z Gostynia

Jankiewicz Jarosław

Jankiewicz Jarosław (1910- 1937), urodził się 5 stycznia 1910 roku w Gostyniu, syn Kaliksta i Zofii z d. Heinsch. W latach 1916-1927 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1927roku. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 czerwca 1932r. Pierwszą Mszę Św. odprawił w Kościele Parafialnym w Gostyniu 19 czerwca 1932 r. Pracował jako wikariusz w Długich Starych, później był kapelanem w Lecznicy pod Obornikami. Zmarł w piątym roku kapłaństwa, 26 kwietnia 1937 roku w Lecznicy pod Obornikami po kilkuletniej chorobie. Pochowany został na cmentarzu w Gostyniu.

Informacje od Elżbiety Nagler – Kalecińskiej i z Archiwum Archidiecezji Poznańskiej.

Jankiewicz Kalikst

Jankiewicz Kalikst ( 1921- 1991), urodził się 26 czerwca 1921 roku. Maturę zdał w 1939 r. w Gimnazjum w Gostyniu. W czasie wojny przebywał na robotach przymusowych w Niemczech. Po wojnie studiował leśnictwo na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zdobył tam dyplom magistra inżyniera. Pracował początkowo w Poznaniu, a następnie w Nadleśnictwie w Lublinie. Pasjonowało go łowiectwo, był nawet w pewnym okresie Łowczym Wojewódzkim w Lublinie. Zmarł 2 marca 1991 r. i jest pochowany na cmentarzu w Gostyniu.

Informacja od Elżbiety Nagler – Kalecińskiej z Wrocławia

Jankowski Dionizy

Jankowski Dionizy ( 1913-?), urodził się 21 września 1913 roku w Rogoźnie. W latach 1925-1934 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1934 roku. Dalsze losy nieznane.

Jankowski Julian

Jankowski Julian ( 1912 -1939/1945 ), urodził się 14 lipca 1912r. w Rogoźnie w województwie poznańskim. W latach 1923-1933 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1933r. zdał maturę. Poległ na wojnie.

Informacja: tablica przed szkołą

Jarosz Henryk

Jarosz Henryk ( 1919- 1995), urodził się 4 lutego 1919r. w Śremie, syn Aleksandra, kupca ze Śremu .Maturę zdał w 1939r.w Gimnazjum w Gostyniu . W czasie wojny przebywał u rodziny w Warszawie, gdzie pracował w Fabryce Marmolady. Po wojnie pracował w księgarni w Jarocinie. W końcu lat pięćdziesiątych XX wieku zamieszkał w Śremie, gdzie pracował do emerytury w PZU. Zmarł 17 grudnia 1995r. w Śremie.

Informacje od córki Agaty Jarosz ze Śremu

Jezierski Zygmunt

Jezierski Zygmunt (1912- 1990), urodził się 25 kwietnia 1912r. w Śremie, pochodził z rodziny rzemieślniczej. Szkołę powszechną ukończył w Gostyniu i tam również kontynuował naukę w Gimnazjum w latach 1919-1931. Maturę zdał w 1931 r. W październiku 1931r. rozpoczął studia w Wyższym Instytucie Handlowym w Antwerpii. Po ukończeniu studiów praktykował w ówczesnym Wolnym Mieście Gdańsku dla uzupełnienia znajomości języka niemieckiego i praktycznej nauki handlu.

Czytaj więcej...

Kaczmarek Alfons

Kaczmarek Alfons ( 1916-1954), urodził się 21 lipca 1916r. w Starej Krobi, syn Szczepana i Marianny z d. Zenker. Uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu w latach 1927- 1935, gdzie w 1935r. zdał maturę. 21 października 1939 r. został rozstrzelany na Rynku w Gostyniu jego ojciec Szczepan Kaczmarek, kierownik Szkoły Powszechnej w Gostyniu. Pracował w Poznaniu i dlatego uniknął wysiedlenia do Generalnej Guberni. Zmarł 13 czerwca 1954r. osierocając dwóch synów: Bogdana i Tadeusza. Pochowany został na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.

Informacja od Barbary Zdun z Leszna, córki Marii Kaczmarek, zamężnej Bobczyńskiej

Kaczmarek Franciszek

Kaczmarek Franciszek ( 1915- 1975), urodził się 14 maja 1915 r. w Starej Krobi, syn Szczepana i Marianny z d. Zenker. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Starej Krobi. W latach 1927-1938 pobierał nauki w Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1938 roku. 21 października 1939r, po rozstrzelaniu przez Niemców ojca Szczepana Kaczmarka, kierownika Szkoły Powszechnej w Gostyniu, został wysiedlony do Generalnej Gubeni. W czasie okupacji pracował jako kasjer w majątku Ossowice koło Rawy Mazowieckiej. Do Gostyniu wrócił z żoną Marią z d. Rumińską. W czerwcu 1945r.

Czytaj więcej...

Kaczmarek Henryk

Kaczmarek Henryk (1917 – 1998), urodził się 31 lipca 1917 roku we Wroninach (poznańskie).

W latach 1928-1936 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1936 roku. W tym samym roku został wezwany do odbycia służby wojskowej w Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy w Szczypiornie koło Kalisza. W 1937 roku umiera ojciec Henryka Kaczmarka i kończy się całkowicie ewentualna pomoc finansowa z domu. Postanawia zostać w wojsku.

Czytaj więcej...

Kaczmarek Zygmunt

Kaczmarek Zygmunt ( 1907- ?), urodził się 29 lipca 1907 r. w Imielnie. W latach 1918-1930 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1930r. Dalsze losy nieznane.

Kaczmarkówna Maria

Kaczmarkówna Maria ( 1914- 1990), urodziła się 16 marca 1914r. w Starej Krobi z ojca Szczepana i matki Marianny z d. Zenker. Do szkoły powszechnej uczęszczała w Starej Krobi. W 1925r. rozpoczęła naukę w Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdała egzamin dojrzałości w 1933. Po maturze przez cztery lata zajmowała się prowadzeniem domu ze względu na chorobę matki. W 1937r. wstąpiła do Dwuletniego Pedagogium w Poznaniu, które ukończyła w 1939 roku.

Czytaj więcej...

Karalus Sylwester

Karalus Sylwester (1908 – 1975), urodził się 8 grudnia 1908 roku w Świątnikach, w powiecie śremskim jako syn Stanisława i Józefy z Wojciechowskich. W latach 1924-1927 uczył się w Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1927roku. Przez okres nauki mieszkał w konwikcie na Świętej Górze. Następnie studiował na Wydziale Ekonomiczno – Prawnym Uniwersytetu Poznańskiego. Tytuł magistra prawa otrzymał w 1931 roku. Przez rok był również studentem prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.

Czytaj więcej...

Karłowska Jadwiga

Karłowska Jadwiga ( 1911- 1983), urodziła się 23 czerwca 1911 roku we Lwowie. Od 1921r. mieszkała w Szelejewie w powiecie gostyńskim .Ojciec, Stanisław Karłowski h. Prawdzic był właścicielem majątku Szelejewo. Od 1 września 1927 r. została przyjęta do Gimnazjum Miejskiego w Gostyniu, gdzie zdała maturę w maju 1930 roku. W latach 1930- 1935 studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim polonistykę i pedagogikę, uzyskując dyplom magistra filozofii. W kwietniu 1935r. w Krakowie poślubiła Aleksandra Trafasa, kolegę z liceum.

Czytaj więcej...

Karłowski Jan Kalikst

Karłowski Jan Kalikst ( 1913- 1989) urodził się we Lwowie 6 grudnia 1913 roku jako najmłodsze dziecko Stanisława Karłowskiego h. Prawdzic i Róży z ks. Ponińskich.

Beztroskie dzieciństwo w kochającej się rodzinie przerwała tragiczna śmierć matki, zmarłej na grypę hiszpankę w 1918 roku.Po śmierci matki wychowaniem Jana i jego rodzeństwa zajmował się ojciec Stanisław i babka ks. Olga Ponińska.

W 1926 roku Jan został przyjęty do III klasy Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Gostyniu, które ukończył otrzymując świadectwo dojrzałości w 1932r.

Czytaj więcej...

Karłowski Zygmunt Włodzimierz Marian

Karłowski Zygmunt Włodzimierz Marian ( 1912 - 1944), urodził się 27 sierpnia 1912 r. we Lwowie, syn Stanisława Karłowskiego h. Prawdzic (1879 - 1939) i Róży z ks. Ponińskich. W latach 1926-1932 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, maturę zdał w 1932 roku. Następnie studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Ojciec wprowadził go w zagadnienia administracyjne majątku oraz propagowanej przez siebie metody biologiczno-dynamicznej. Zygmunt Karłowski zajął się unowocześnieniem i reorganizacją rodzinnego majątku w Horyńcu- Zdroju.

Czytaj więcej...

Katarzyński Roman

Katarzyński Roman (1914 – 1988), urodził się 13 stycznia 1914 roku w Gostyniu przy ul. Klasztornej 57, syn Ignacego i Antoniny z domu Staśkiewicz.  Szkołę Powszechną ukończył w Gostyniu. W latach 1924 -1933 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1933r. Będąc uczniem udzielał się w ruchu harcerskim i wielokrotnie prowadził letnie obozy. Był też zapalonym kajakarzem i razem z Julianem Dembińskim odbywał długie wyprawy na własnoręcznie zbudowanych kajakach.

Czytaj więcej...

Kawska - Pawełczyk Zofia

Kawska - Pawełczyk Zofia ( 1920- 2005), urodziła się 8 maja 1920r. w Gostyniu, gdzie pobierała naukę w szkole powszechnej. W latach 1930-1938 uczęszczała do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdała maturę w 1938 r. W czasie wojny pracowała w sklepie, którego właścicielem był Niemiec. Po wojnie zatrudniona była w Inspektoracie Wydziału Oświaty w Gostyniu. Ukończyła w tym czasie Studium Nauczycielskie. Po wyjściu za mąż przeprowadziła się do Gdyni, gdzie pracowała jako księgowa w tamtejszym teatrze. Zmarła 20 września 2005r. w Gdyni i tam została pochowana.

Informacje od siostry p. Teresy Skorackiej z Gostynia

Kaźmierczak Jan

Kaźmierczak Jan ( 1914-?), urodził się 24 marca 1914r. w Eickel w Niemczech. W latach 1926-1933 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1933 roku. Dalsze losy nieznane.

Kaźmierczak Kazimierz

Kaźmierczak Kazimierz ( 1914-1991), urodził się 17 lutego 1914 roku w Stroszkach w województwie poznańskim z ojca Stanisława i matki Stanisławy z d. Olejniczak. W latach 1924-1932 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1932 roku. Osobowość stryja ks. Franciszka Olejniczaka, dyrektora Gimnazjum w Gostyniu, ukształtowała charakter młodego gimnazjalisty. W 1935 r. podejmuje studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Wojna powoduje przerwanie studiów. Aby uniknąć aresztowania przenosi się do Garwolina, gdzie jak wielu wysiedlonych, podjął pracę w Spółdzielni Rolniczej.

Czytaj więcej...

Kaźmierska Mirosława

Kaźmierska Mirosława (1915- 2004), urodziła się 2 września 1915 r. w Gostyniu, córka Wacława i Heleny z d. Politowskiej, siostra Zbigniewa Kaźmierskiego ( wieloletniego dyrektora w gostyńskim liceum).

W latach 1926-1934 uczęszczała do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1934 r. zdała maturę. Po maturze wyjechała na studia na Uniwersytet Poznański, gdzie studiowała filologię polską, kierowaną wówczas przez wybitnego polonistę, prof. Romana Pollaka. W 1939 wyszła za mąż za adwokata Juliusza Wójciaka.

Czytaj więcej...

Kiełmińska Maria

Kiełmińska Maria ( 1913-1965), urodziła się 23 sierpnia1913 roku w Gostyniu. Po ukończeniu szkoły powszechnej w latach 1923-1932 uczęszczała do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdała maturę w 1932roku, co zbiegło się ze śmiercią ojca i zmianą planów, zrezygnowała ze studiowania filologii francuskiej. Pracowała w rodzinnej księgarni i drukarni, która wydawała m.in. Gazetę Gostyńską. Rodzina Kiełmińskich materialnie i duchowo wspierała działania społeczne i narodowe ks. Franciszka Olejniczaka.

Czytaj więcej...

Klabiński Wiktor

Klabiński Wiktor ( 1909 -1989 ) urodził się 16 maja 1908 roku w Drzewcach. Ojciec był zarządcą majątków w Czarkowie a potem w Drzewcach. W latach 1926-1929 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1929r.

Wiktor Klabiński do 1940 roku był zarządcą małego dworu w Pawłowicach. Po okupacji został dyrektorem w kombinacie PGR Parzęczewo ( kościańskie). Od 1952 roku tworzył kombinaty rolnicze oraz Zjednoczenia PGR- Północ w Szczecinie.

Czytaj więcej...

Klitsche Henryk

Klitsche Henryk ( 1908- ?), urodził się 3 marca 1908 w Mochach ( poznańskie). W latach 1926-1928 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1928r. zdał maturę W czsie nauki mieszkał w konwikcie Filipinów na Świętej Górze.Studiował w Poznaniu ( nie wiadomo na jakim kierunku). Był obecny na przedwojennych zjazdach maturzystów już jako magister. W 1936r. z Poznania przeprowadził się do Ostrowa Wielkopolskiego. Mieszkał tam na ul. Koszarowej 18. Pracował w tamtejszym Gimnazjum Kupieckim jako nauczyciel. W czasie okupacji mieszkał w Ostrowie. O dalszych losach nic nie wiadomo.

Informacja z Internetu, z Archiwum w Urzędzie Miejskim w Ostrowie, z przedwojennego czasopisma młodzieży licealnej ‘’Łan’’

Klupczyński Stanisław

Klupczyński Stanisław ( 1909- ?), urodzony 3 maja 1909 r. w Stężycy. W latach 1921-1929 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1929r.

Koliński Józef Stefan

Koliński Józef Stefan ( 1920-1975), urodził się 7 marca 1920r. w Gostyniu, syn Maksymiliana, właściciela warsztatu stolarskiego w Gostyniu przy ulicy Zielonej 14. W 1939r. zdał maturę w Gimnazjum w Gostyniu. Studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim. Był aplikantem adwokackim w Warszawie, następnie przeniósł się na Ziemie Odzyskane do Lubinia. Zmarł 5 listopada 1975r. w Głogowie.

Informacje z Internetu, od p. R. Portalskiego z Warszawy, z USC w Gostyniu

Konieczna Weronika

Konieczna Weronika ( 1914 -1974), urodziła się 21 stycznia 1914 roku w Gostyniu. Uczęszczała do Gimnazjum w latach 1924-1933, gdzie zdała maturę w 1933r. W okresie nauki w Gimnazjum aktywnie udzielała się w grupie teatralnej. W 1938 r. wyszła za mąż za Tadeusza Grabowskiego. Zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem sześciorga dzieci – pięcioro ukończyło tutejsze liceum. W latach 1964 -1973 pracowała jako księgowa w Wielkopolskiej Hucie Szkła w Gostyniu. Zmarła w 1974 roku, pochowana została na cmentarzu w Gostyniu.

Informacje przekazane przez wnuczkę Katarzynę Szprutę z Gostynia

Konieczny Florian

Konieczny Florian ( 1915-1963), urodził się 01 maja 1915r. w Gostyniu, syn Maksymiliana i Franciszki z d. Machowicz. Szkołę Powszechną ukończył w Gostyniu. Następnie w latach 1927-1935 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1935 roku. W latach 1935-1937 studiował filozofię w Seminarium w Gnieźnie. W 1937 roku rozpoczął studia teologiczne w Poznaniu, które przerwała wojna. Do 1941r. pracował w Gorzycach ( pow. kościański) jako robotnik rolny.

Czytaj więcej...

Konieczny Stanisław

Konieczny Stanisław ( 1918-1974), urodził się 2 października 1918 roku w Gostyniu. W latach 1929-1937 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1937r. zdał maturę. Pracował jako referent w Spółdzielni Pracy Metalowców w Gostyniu, w Ośrodku Transportu Leśnego w Jarocinie i HCP Cegielski w Śremie. Zmarł w 1974r. w Gostyniu, pochowany na tutejszym cmentarzu.

Informacje od p. Zbigniewa Mądrego z Gostynia

Koprowiak Marian

Koprowiak Marian (1914-1992), urodził się 9 stycznia 1914 r. w Gostyniu. Ojciec Ludwik był mistrzem krawieckim, matka Ludwika z d. Czajczyńska. Mając lat sześć zaczął uczęszczać do Szkoły Powszechnej w Gostyniu, a następnie w latach 1924-1933 do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał egzamin dojrzałości w 1933 r. W maju 1930 r., w czasie ciężkiej choroby Mariana Koprowiaka (tyfus), zmarł mu ojciec.

Czytaj więcej...

Korcz Teodor

Korcz Teodor (1903-1981), urodził się 8 listopada 1903 roku w Poznaniu. Rodzicami byli Józef Korcz i Joanna Franciszka z d. Garbarek. Teodor był jednym z dwanaściorga dzieci. Ojciec, ciężko ranny na froncie pierwszej wojny światowej, zmarł 9 kwietnia 1923 roku w Poznaniu. Gdy ojciec był na wojnie, furmaństwo prowadziła matka, której pomagał mały Teodor. Mimo niełatwej sytuacji materialnej rodziny, chłopiec zaczął uczęszczać ,choć z opóźnieniem, do Gimnazjum im. Jana Kantego w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Kołomłocka Krystyna

Kołomłocka Krystyna (1921-1992), urodziła się 24 maja 1921 r. w Wągrowcu, gdzie jej rodzice pracowali jako nauczyciele w Seminarium Nauczycielskim. W sierpniu 1921 roku przenieśli się do Gostynia i podjęli pracę w gostyńskim gimnazjum.

Krystyna Kołomłocka w Gostyniu uczęszczała do Szkoły Powszechnej i Gimnazjum. W 1939 roku zdała egzamin dojrzałości. W czasie nauki w Gimnazjum współredagowała gazetkę młodzieżową ‘’ Łan’’i aktywnie udzielała się w drużynie harcerskiej.

Czytaj więcej...

Krynicki Jan

Krynicki Jan (1911- ?),urodził się 1 lipca 1911r. w Trembowli ( dawne woj. tarnopolskie.) W latach 1925-1931 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1931 roku. W czasie nauki szkolnej mieszkał w konwikcie. Dalsze losy nieznane.

Krynicki Zbigniew

Krynicki Zbigniew (1916 - 1935) urodził się 20 sierpnia 1916 r. w Podzamczu k.Garwolina, rodzice: Konstanty i Ludwika z d. Wojciechowska. Szkołę powszechną ukończył w 1926r. Do Gimnazjum w Gostyniu uczęszczał w latach 1926-1935, gdzie zdał maturę w 1935r. W czasie nauki szkolnej mieszkał u p. M. Kolińskiego na ul. Zielonej 14. W latach 1935 - 36 z braku środków finansowych utrzymywał się z korepetycji, przygotowując kilku uczniów do matury. W lipcu 1936 roku został przyjęty z wysoką lokatą do Podchorążych Sanitarnych (XV Promocja), co umożliwiło mu podjęcie studiów lekarskich na Uniwersytecie Warszawskim.

Czytaj więcej...

Krzętowski Jan

Krzętowski Jan ( 1917- 1939 ), urodził się 24 czerwca 1917r. w Mezohegegyes na Węgrzech, syn inż. Jerzego Krzętowskiego h. Zadora, który był wicedyrektorem gostyńskiej cukrowni i wiceburmistrzem Gostynia. Do Gimnazjum w Gostyniu uczęszczał w latach 1927- 1935, gdzie zdał maturę w 1935r. Następnie studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Wojna przerwała studia. Na początku okupacji przebywał w Gostyniu. Złapany z bronią w ręku przez Niemców koło Pogorzeli został zastrzelony. Miejsce pochówku nieznane.

Informacja od p. Franciszka Glinki byłego pracownika cukrowni w Gostyniu, tablica przed szkołą

Kubiak Józef

Kubiak Józef( 1908 -1939/1945 ), urodził się 21 października 1908r. w Gostyniu. W latach 1921-1929 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1929r. zdał egzamin dojrzałości. Poległ w czasie II wojny światowej.

Informacja: tablica przed szkołą

Kujawa Jan

Kujawa Jan ( 1911-1983) urodził się w Mieczewie koło Bnina 22 marca 1911r., w średniozamożnej rodzinie chłopskiej. Jego ojcem był Franciszek, a matką Magdalena z domu Szczepaniak. W 1917 r. rozpoczął naukę w miejscowej jednoklasowej Szkole Powszechnej, a od września 1922 r. pobierał nauki w Gimnazjum Miejskim w Gostyniu. Przez wiele lat był wychowankiem konwiktu Księży Filipinów na Św. Górze. Egzamin maturalny zdał w maju 1930r. Do Seminarium Duchownego w Gnieźnie zgłosił się w lipcu.

Czytaj więcej...

Kujawski Marian

Kujawski Marian ( 1912 – 1975), urodził się 19 maja 1912 roku w Gostyniu. W latach 1922-1932 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1932roku. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Po roku przeniósł się do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński, gdzie ukończył studia prawnicze.

W czasie wojny mieszkał w Warszawie. Po wojnie pracował jako prokurator na Ziemiach Odzyskanych, następnie jako sędzia w Lesznie. Żonaty, bezdzietny. Zmarł w 1975 roku w Lesznie.

Informacje od siostrzeńca Jana Krzysztofa Woziwodzkiego z Leszna

Kujawski Witold

Kujawski Witold (1908-1952), urodził się 6 maja 1908 r. w Gostyniu. W latach 1916- 1930 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1930 roku zdał. W latach 1937-1939 był studentem Wyższego Studium Handlowego w Krakowie .W czasie okupacji mieszkał w Warszawie i pracował jako malarz pokojowy.

W 1942 roku poślubił w Warszawie Janinę Mikołajczyk, z którą miał dwie córki Elżbietę (ur. 1943r. i Annę ur. w 1945r.). W 1944 roku Witold Kujawski przeprowadził się do Gostynia , do domu rodzinnego.

Czytaj więcej...

Laskowski Janusz

Laskowski Janusz ( 1908 - ?), urodził się 25 listopada 1908 w Smoleńsku w Rosji, ojciec Michał był lekarzem w Gostyniu. Mieszkał w Gostyniu na ulicy Szerokiej Nauki pobierał w Gimnazjum w Gostyniu w latach 1924- 1927 zakończone egzaminem maturalnym w 1927r. W czasie nauki w Gimnazjum należał do Polskiego Towarzystwa Dramatycznego im. A. Fredry ‘’Fredreum’’ w Gostyniu. Grał rolę Majora w ‘’Damach i huzarach’’ A. Fredry w styczniu 1930r. Po zdaniu matury pisał do gazet warszawskich. Prowadził IX Zjazd Maturzystów w 1937r. Przeprowadzono wtedy z nim wywiad na temat dziennikarstwa, który został zamieszczony na łamach ‘’Orędownika Gostyńskiego’’. Należał do RFI Sekcji Polskiej Radia Francuskiego.

Informacje: Gazetka młodzieży gimnazjalnej „Łan’’, Dzieje ziemi gostyńskiej, Internet

Majewski Czesław

Majewski Czesław ( 1907 -2003), urodził się 7 marca 1907 w Borbecku w Niemczech. Pobierał nauki w Gimnazjum w Gostyniu w latach 1920- 1927, zakończone maturą w 1927 roku. Ukończył najprawdopodobniej studia na Uniwersytecie Poznańskim. Uczył w latach 1937-1939 matematyki w Gimnazjum w Gostyniu . W czasie wojny zagrożony aresztowaniem i rozstrzelaniem uciekł do Generalnej Guberni, a stamtąd do Niemiec. Mieszkał i pracował w Dusseldorfie. Odwiedził Gostyń w 1995r. Miał dwóch synów. Zmarł w Dusseldorfie w 2003r.

Informacje od syna Romana Majewskiego z Dusseldorfu i pp. Majewskich z Gostynia.

Maleszka Edmund

Maleszka Edmund ( 1910-? ), urodził się 22 października 1910 roku w Grabonogu. W latach 1922-1930 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1930r. W czasie nauki szkolnej przebywał w konwikcie, dalsze losy nieznane.

Mańkowski Andrzej

Mańkowski Andrzej( 1910-2001), urodził się 25 kwietnia 1910r. w Krakowie, Andrzej Franciszek Ksawery hrabia Mańkowski, syn Henryka Mańkowskiego (1872-1924), wybitnego kolekcjonera i znawcy monet, mecenasa kultury, fundatora pałacu w Winnej Górze oraz przebudowanej kaplicy grobowej z sarkofagiem pradziadka gen. Henryka Dąbrowskiego. Matka Andrzeja- Maria z hr. Stadnickich z Wielkiej Wsi pod Tarnowem, zmarła po urodzeniu syna w 34 roku życia.

Czytaj więcej...

Mann Bogusław

Mann Bogusław (1920 – 2006), urodził się 13 października 1920 r. w Poznaniu. W latach 1931-1938 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu , gdzie zdał maturę w 1938 roku. Po maturze wstąpił do Szkoły Podchorążych w Gnieźnie. Niedługo po jej skończeniu został wcielony do wojska i poszedł na wojnę.

Bogusław Mann brał udział w walkach nad Bzurą i tam został wzięty do niewoli.

Z obozu w Krośniewicach uciekł i wrócił do Poznania. Z Poznania został wywieziony wraz z rodziną w rejon Dębicy. Tam działał i walczył w oddziałach AK pod pseudonimem „Świerk”.

Czytaj więcej...

Mann Mieczysław

Mann Mieczysław ( 1914- 2006), ur. się 19 października 1914 w Nowym Targu. W latach 1931-1933 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu , gdzie zdał maturę w 1933r.

Następnie podjął studia na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Ekonomii i Socjologii. Równocześnie pracował w Banku Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu.

Wiosną 1939 roku został zmobilizowany do garnizonu w Krotoszynie – 36 pułku piechoty w randze podporucznika rezerwy. Po wybuchu wojny z Armią Poznań przeszedł szlak bojowy aż do Warszawy, biorąc udział w szeregu potyczkach i bitwach, w tym w słynnej bitwie pod Łęczycą.

Czytaj więcej...

Matuszewski Józef

Matuszewski Józef ( 1911 -2003), urodził się 23 marca 1911 roku na ziemi wielkopolskiej, w Twardowie ( dawny powiat jarociński) , w rodzinie nauczycielskiej. W 1929 roku ukończył ośmioklasowe gimnazjum staroklasyczne w Gostyniu, dające doskonałe przygotowanie humanistyczne ( osiem lat nauki języka łacińskiego i pięć lat greckiego). W tym samym roku rozpoczął studia na wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego , gdzie studiował równocześnie prawo i ekonomię. Dyplom magistra prawa uzyskał w 1933 roku, a magistra ekonomii w roku 1936.

Czytaj więcej...

Męczarski Edmund

Męczarski Edmund ( 1917-1987), urodził się 21 października 1917r. w Nowym Krasku (obecnie woj.lubuskie) z rodziców Franciszka – tłumacza sądowego w Gostyniu oraz Anny z d. Dudzińskiej. Szkołę powszechną ukończył w Gostyniu, a następnie w latach 1927-1938 był uczniem Gimnazjum w Gostyniu. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1938r. We wrześniu 1938 został powołany do odbycia służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu.

Czytaj więcej...

Męczarski Łucjan

Męczarski Łucjan (1914-1994 ), urodził się 21 grudnia 1914r. w Gostyniu, syn Franciszka – tłumacza sądowego i Anny z d. Dudzińskiej. W Gostyniu ukończył szkołę powszechną. W latach 1926- 1936 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1936r. otrzymał świadectwo dojrzałości.  W 1937r. rozpoczął studia w Akademii Handlowej w Poznaniu, pracując jednocześnie w IV Urzędzie Skarbowym w Poznaniu. 

Czytaj więcej...

Metelski Władysław

Metelski Władysław( 1908 - ?  ),urodził się 23maja  1908 roku we Wschowie. Rodzicami byli  Aniela i Jan Metelscy. W  Gimnazjum w Gostyniu uczył się w latach 1925-1928, w 1928 zdał maturę.  Od 1928 r. studiował w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu. Po studiach przeniósł się do Gdyni i tam prowadził własną firmę „Hakol”.

Czytaj więcej...

Michałkowski Jan Chryzostom

Michałkowski Jan Chryzostom – (1914 – 1943) urodził się 2 stycznia 1914 roku w Jerce k. Kościana należącej wówczas do benedyktyńskiej parafii w Lubiniu, w Archidiecezji Poznańskiej. Jego rodzice byli rolnikami posiadającymi własne gospodarstwo.

W latach 1926-1933 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę  w 1933 r. Przez czas trwania nauki przebywał w internacie Księży Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu, przy słynnym archidiecezjalnym Sanktuarium Maryjnym. Tutaj należał do Sodalicji Mariańskiej, tutaj rozwijała się Jego miłość do Matki Najświętszej. 

Czytaj więcej...

Michałowski Bohdar

Michałowski Bohdar ( 1914-1999),urodził się w Drzewcach w powiecie gostyńskim z ojca Łucjana, z zawodu architekta i matki Heleny z d. Haertle. Do roku  1932 uczęszczał do Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu, po czym przeniósł się do Gostynia , gdzie w 1933r. ukończył gimnazjum typu staro-klasycznego.

Czytaj więcej...

Michałowski Edmund

Michałowski Edmund (1913 -1993 ), urodził się 26 sierpnia 1913 roku w Opolu z ojca Stefana i matki Stefanii  z d. Przepierzyńskiej. Rodzice Edmunda Michałowskiego byli farmaceutami. Mając sześć lat zaczął uczęszczać do niemieckiej szkoły powszechnej. Rodzice zatrudniali nauczycielkę, która pomagała w nauce.

W 1922 roku rodzina Edmunda Michałowskiego przeprowadziła się z Opola do Poznania, co spowodowane  było przegranym plebiscytem na Śląsku. W Poznaniu w roku 1924 Edmund Michałowski zaczął uczęszczać do Gimnazjum Marii Magdaleny, a następnie przeniósł się do Gostynia, gdzie zdał maturę w 1936 r. w  Gimnazjum w Gostyniu.

Czytaj więcej...

Mielcarek Antoni

Mielcarek Antoni( 1908-  1996 ), urodził się 2 stycznia 1908r. w Garzynie, syn Jana i Józefiny z d. Musielak. W Gostyniu uczył się w latach 1919-1927, w 1927r. zdał maturę w Gimnazjum w Gostyniu. Następnie studiował na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Rolniczo- Leśnym. W 1937r. uzyskał tytuł mgr inż. rolnik- specjalność przemysł mleczarski.

Antoni Mielcarek ukończył również Państwową Szkołę Mleczarską we Wrześni. Był rzeczoznawcą w zakresie przemysłu mleczarskiego z uprawnieniami działania na terenie województwa poznańskiego.

Czytaj więcej...

Mrozek Bogdan

Mrozek Bogdan (1910 – 1967), urodził się 28 lipca 1910 roku w Gostyniu, w rodzinie kupca Franciszka i Jadwigi z domu Gabryś. W Gostyniu kończy szkołę podstawową i w latach 1922-1932 uczęszcza do Gimnazjum w Gostyniu. Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1932 roku rozpoczyna studia architektoniczne na Politechnice Lwowskiej, tam też otrzymuje absolutorium. Wybuch II wojny światowej uniemożliwia mu  uzyskanie dyplomu. Politechnika Lwowska zostaje spalona, giną wszelkie dokumenty. W czasie okupacji Bogdan Mrozek przebywa w Gostyniu. Pracuje w Powiatowym Urzędzie Budownictwa. W roku 1941 żeni się z koleżanką gimnazjalną Wandą Marią Włodarską.

Czytaj więcej...

Mulczyński Kazimierz

Mulczyński  Kazimierz (1915-1940), urodził się 15 lutego 1915r. w Gostyniu, syn Ludwika i Stanisławy z d. Leczykiewicz. W latach 1925- 1933 uczęszczał do  Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1933r. W tym samym czasie wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia otrzymał  3 czerwca 1939r. Mszę Prymicyjną odprawił 4 czerwca 1939r. w kościele farnym w Gostyniu.

Czytaj więcej...

Musielak Henryk

Musielak Henryk ( 1915-1996), urodził się 14 lipca 1915r. w Dusinie. Do Gimnazjum w Gostyniu  uczęszczał w latach 1926-1934, gdzie w 1934 zdał maturę.  W 1935 roku rozpoczyna studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. We wrześniu 1939 roku opuszcza Polskę i pieszo dociera do Francji.

Czytaj więcej...