RADOJEWSKI PIOTR- „Niedościgniony wzór na wielu polach”

PIOTR RADOJEWSKI – DYREKTOR LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, WYCHOWAWCA MŁODZIEŻY, PRAWDZIWY NAUCZYCIEL, DZIAŁACZ SAMORZĄDOWY, SPOŁECZNIK, TRENER I SPORTOWIEC, FOTOGRAFIK,MALARZ,REGIONALISTA. 

          Piotr Radojewski urodził się 17 sierpnia 1954 r. w Krotoszynie.    Lata najwcześniejszej młodości spędził w rodzinnej miejscowości. Tam ukończył Szkołę Podstawową, a następnie zdał maturę w Liceum Ekonomicznym w 1973 r. W czasach licealnych ujawniła się jedna z największych jego pasji – siatkówka. Po maturze rozpoczął studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W 1977 r. uzyskał tytuł magistra wraz z uprawnieniami trenerskimi w piłce siatkowej. W 1977 r. zawarł związek małżeński z Haliną Stefaniak. Był ojcem dwóch synów: Tomasza(ur. 1978) i Adama (ur. 1980). Zamiłowanie do siatkówki spowodowało, że P. Radojewski związał się z Gostyniem Był zawodnikiem klubu „MKS Kania”, a później jego trenerem. Wyszkolił kilku zawodników, którzy później robili karierę klubach pierwszo-i drugoligowych. W 1978 r. P.Radojewski rozpoczął pracę nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu. W tym czasie ujawniły się jego pozasportowe pasje: fotografia i turystyka. Był organizatorem obozów, wyjazdów  i wycieczek rowerowych dla młodzieży, prowadził również kółko fotograficzne.  W 1985 r. rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu. Swoje pasje potrafił przekazać licealistom., którzy pod jego kierunkiem zdobywali liczne tytuły mistrzowskie w piłce siatkowej oraz biegach przełajowych. Był organizatorem i kierownikiem licznych licealnych obozów rowerowych. 

           W 1999 r. Piotrowi Radojewskiemu powierzono funkcję wicedyrektora szkoły. W 2001 r. P. Radojewski wygrał konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje do 2011 r.  Lata te przyniosły wiele zmian dla szkoły: przeprowadzono wiele remontów (m in. wymiana dachu, gruntowna renowacja elewacji frontowej gmachu). Najważniejszą inwestycją była budowa hali sportowej, której otwarcie nastąpiło w 2010 r. w ramach wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego. Bardzo ważna była dla niego tradycja szkoły.  W 2001 r. był jednym z założycieli i później członkiem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu. Inicjował i współorganizował kolejne jubileusze szkoły oraz zjazdy absolwentów (1999 r., 2004 r., 2010 r.), w 2009 r. zjazd konwiktorów (absolwentów, którzy mieszkali w internacie w klasztorze na Świętej Górze). Współtworzył: pozycje książkowe dotyczące zjazdów; liczne jednodniówki szkolne, wystawy dostępne dla całej społeczności lokalnej, biesiady, „Soboty z Liceum”, imprezy promujące szkołę. Dzięki jego staraniom w 2004 r. szkoła otrzymała  sztandar. Zainicjował współpracę ze szkołami z Niemiec i Francji (wymiana młodzieży).                               

W 2011 r. Piotr Radojewski zrezygnował z pracy w szkole i przeszedł na emeryturę. 

     Piotr Radojewski był również samorządowcem. Wielokrotnie wybierano go na radnego Rady Miejskiej w Gostyniu. Był również przewodniczącym Rady Miejskiej, przewodniczącym komisji edukacji, kultury i spraw społecznych. Kontakty międzynarodowe rozwijał w ramach Stowarzyszenia „Dom Europejski”, którego był aktywnym działaczem oraz prezesem w latach 2016-2019. Piotr Radojewski pokazał, że w życiu trzeba mieć pasję. Dla niego to były: sport, turystyka, regionalistyka, fotografia i malarstwo. Swoje zdjęcia i obrazy prezentował na różnych wystawach. Za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany i nagradzany.                                                                           

Piotr Radojewski zmarł 25 grudnia 2020 roku.Pochowany został w Krotoszynie.                       

Zmarła Danuta Andrzejewska

 

Czytaj więcej...

Zmarła Danuta Andrzejewska

Zmarł były Dyrektor ZSO Gostyń Piotr Radojewski

BOSAKOWSKA REGINA

Należała do osób wielce zasłużonych dla gostyńskiej Alma Mater. 

Pani Regina Bosakowska  urodziła  się 21 maja 1935 roku w Jutrosinie w rodzinie robotniczej Maksymiliana i Marii Marszałków. Życie szybko ją doświadczyło. Ojciec i matka w czasie okupacji zostali wywiezieni na roboty do Niemiec. W wieku pięciu lat straciła matkę, dziewięć lat później zmarł ojciec. Od 1940 r. była na utrzymaniu dziadka Mikołaja Marszałka, po śmierci którego wychowywała się w Domu Dziecka w Czerniejewie.

Pani Regina Bosakowska pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczęła 1.IX. 1954 r.       w Szkole Ćwiczeń  przy Liceum Pedagogicznym w Krotoszynie, gdzie również prowadziła drużynę harcerską. W latach 1960-1962  pracowała  na stanowisku nauczycielki w Szkole Podstawowej w Krotoszynie. W 1961 r. uzyskała stopień magistra matematyki w Wyższej Szkole Pedagogiki w Gdańsku. W 1973 roku ukończyła Podyplomowe Studium Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki  I Chemii UAM           w Poznaniu.

W 1962 roku zawarła związek małżeński z p. Marianem Bosakowskim- wieloletnim nauczycielem fizyki w LO  w Gostyniu.

 Od 1. IX. 1962 r. rozpoczęła pracę jako nauczyciel matematyki w LO w Gostyniu,        w którym pracowała do 1985 roku  i następnie przeszła na emeryturę. W niepełnym wymiarze godzin zatrudniona była  do 1987 roku.  Była doświadczonym i wymagającym  pedagogiem.  Stosowała aktywizujące metody nauczania matematyki. Systematycznie doskonaliła swoje kwalifikacje zawodowe. Osiągała wyróżniające wyniki w pracy pedagogicznej   i wychowawczej.

   Za sumienną pracę dydaktyczną uhonorowana została Nagrodą Ministra Oświaty          i Wychowania , Złotym Krzyżem  Zasługi oraz  Odznaką Honorową PCK.

Przez 20 lat sprawowała funkcję opiekuna Szkolnego Koła PCK. Członkowie Koła pod Jej kierunkiem uczestniczyli w Wojewódzkich Zawodach Drużyn Sanitarnych PCK.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wieloletnia współpraca z Państwowym Domem Dziecka w Bodzewie.

W latach 1980-1982 aktywnie działała w organizacji NSZZ „Solidarność”.

Zmarła cieszyła się autorytetem i sympatią swoich wśród uczniów. Wychowankowie  cenili sobie w Pani Profesor przyjazne kontakty oraz szacunek dla ucznia. W pamięci swoich współpracowników  pozostanie jako serdeczna koleżanka  służąca radą i pomocą.

 

 

 

Aleksy Szmyt

Kruszka Maria

Pani profesor Maria Kruszka urodziła się 30 czerwca 1923 roku w Janówcu Wlkp. Jej szczęśliwe dzieciństwo przerwała śmierć ojca, lekarza, spowodowana skutkami choroby, jakiej nabawił się w czasie wojny 1920r.

Czytaj więcej...

Mrozek Zdzisław

Zdzisław Mrozek urodził się 23 maja 1937 roku w Gostyniu. W roku 1939, po wkroczeniu Niemiec hitlerowskich na tereny Polski,  Jego ojciec został zabrany do obozu w Rawiczu, gdzie w 1942 roku zmarł.

Czytaj więcej...

Jagła Zygmunt

Zygmunt Jagła urodził się 13 lutego 1929 roku w Grębowie, egzamin  maturalny zdał
w liceum w Krotoszynie. Studia wyższe  I stopnia na wydziale matematyczno- fizyczno- chemicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończył w 1954r. Wówczas Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego skierowała go do pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Gubinie, skąd przeniósł się po kilku miesiącach do Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie.

Czytaj więcej...

Turska Helena

28 sierpnia 2010 roku zmarła w Krakowie w wieku 95 lat profesor Helena Turska.

Urodziła się 20 lipca 1915r. w Golinie Wielkiej w powiecie rawickim. W latach 1922-1929 uczęszczała do Szkoły Powszechnej w Gostyniu. Następnie w 1929 r. na podstawie egzaminu wstępnego została przyjęta do Państwowego Seminarium  Żeńskiego w Lesznie. Dyplom dojrzałości otrzymała w 1934 r. Z powodu braku etatów nauczycielskich i wobec ciężkiej sytuacji materialnej przyjęła 1 września 1935 roku bezpłatną praktykę w Szkole Podstawowej w Rymaczach na Wołyniu, gdzie pracowała do 1 lipca 1936r., następnie w Terebejkach do 12 września 1939r. W czasie rzezi ukraińskiej schroniła się w Piotrkowie Trybunalskim, skąd została wywieziona na roboty do Niemiec

Czytaj więcej...