Mrozek Zdzisław

Zdzisław Mrozek urodził się 23 maja 1937 roku w Gostyniu. W roku 1939, po wkroczeniu Niemiec hitlerowskich na tereny Polski,  Jego ojciec został zabrany do obozu w Rawiczu, gdzie w 1942 roku zmarł.

Zdzisław Mrozek  po wojnie uczęszczał  do Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu. Ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne Lesznie w 1955 roku, w którym był aktywnym działaczem Związku Młodzieży Polskiej. W latach 1955-1963 był nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu. Od maja 1958 do października 1959 odbywał służbę wojskową. W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Geografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1963-1974 roku był nauczycielem geografii, historii, higieny, przysposobienia wojskowego i przysposobienia obronnego w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu. 1 września 1972 roku otrzymał od Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego tytuł profesora szkoły średniej. Pan profesor Zdzisław Mrozek cieszył autorytetem i sympatią wśród uczniów. Następnie przeszedł na stanowisko inspektora oświaty do urzędu Miasta i Gminy w Gostyniu, do Wydziału Oświaty i Wychowania. Zdzisław Mrozek zmarł 9 października 2012 roku, pochowany został na gostyńskim cmentarzu.