Zmarła Danuta Andrzejewska

 

     Pani mgr Danuta Andrzejewska urodziła się 18 stycznia 1937 r. w Poznaniu, w rodzinie Czesława i Jadwigi Andrzejewskich. Edukację rozpoczęła na prywatnych lekcjach w czasie II wojny światowej w Radziejowie. W 1946 r. wraz z rodziną przeniosła się do Szamotuł i tam w 1950 roku ukończyła Szkołę Podstawową nr 3. W tym samym roku rozpoczęła naukę w LO  w  Szamotułach.

     W 1952 r. jej rodzina przeniosła się do Gostynia i tutaj uczęszczała do liceum ogólnokształcącego, które ukończyła w 1954 r. Po zdaniu matury studiowała na Wydziale Filologii Polskiej na UAM  w Poznaniu. Studia polonistyczne ukończyła w 1958 roku i rozpoczęła pracę jako nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu. 1 września 1961 r. została zatrudniona w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu, w którym pracowała do końca swojej kariery zawodowej w  1993 r.

      Za wyróżniającą i sumienną pracę dydaktyczną  została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Nagrodą I stopnia Ministra Oświaty i Wychowania.  Była wychowawczynią wielu pokoleń młodzieży. Jej uczniowie osiągali sukcesy w konkursach, byli też laureatami kolejnych edycji Olimpiady Języka Polskiego.  Swoją polonistyczną pasję przekazywała innym, co w efekcie zaowocowało wykształceniem licznego grona polonistów. Zawsze sumienna, pracowita, wymagająca, konsekwentna, cieszyła się autorytetem wśród pracowników szkoły,   ale przede wszystkim wśród uczniów i wychowanków.

      W swojej pracy z młodzieżą łączyła zawodową rzetelność z życzliwością i otwartością w relacjach z ludźmi. W  uczniach budziła miłość do literatury i potrzebę dbałości o  kulturę języka, uczyła szacunku do tradycji i innych ludzi. W naszej pamięci na zawsze pozostanie jako wspaniały człowiek i mądry nauczyciel.