Kruszka Maria

Pani profesor Maria Kruszka urodziła się 30 czerwca 1923 roku w Janówcu Wlkp. Jej szczęśliwe dzieciństwo przerwała śmierć ojca, lekarza, spowodowana skutkami choroby, jakiej nabawił się w czasie wojny 1920r.

Matka po pewnym czasie przeniosła się wraz z dwojgiem dzieci do swego rodzinnego miasta, do Środy Wlkp. Tu pani Maria uczęszczała do gimnazjum. Gdy ukończyła III klasę, wybuchła II wojna światowa. W czasie jej trwania straciła matkę. Pozostała z młodszym bratem. Pracowała bardzo ciężko w fabryce odzieży, w której szyto mundury wojskowe. Po wojnie, gdy jej krewni wrócili z wygnania, zamieszkała u nich w Gostyniu Tu zdała maturę w 1946r., a następnie, dzięki ich życzliwości i pomocy, ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Poznańskim i rozpoczęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu jako nauczycielka języka polskiego. Szybko zasłużyła sobie na wysoką ocenę ówczesnego dyrektora Antoniego Szymańskiego, który w arkuszu spostrzeżeń napisał: "Posiada bardzo dobre podejście do młodzieży, jej wpływ na klasę jest widoczny, bardzo pilna i dokładna, zdyscyplinowana, dokształcająca się’’. Te cechy charakteru odnosiły się do całego okresuJej pracy. Przyjacielski ale wymagający stosunek do młodzieży pomagał prof. Kruszce zaszczepić miłość do języka ojczystego, do literatury i kultury polskiej. Profesor Maria Kruszka była niestrudzona w poszukiwaniu form uatrakcyjniających  doskonalenie mowy ojczystej, przygotowała inscenizacje teatralne, akademie szkolne, wieczory z poezją i żywym słowem. Była oddana szkole. Profesor Maria Kruszka przepracowała 41 lat w naszym liceum, wykształciła w tym czasie w duchu humanizmu wiele pokoleń mieszkańców ziemi gostyńskiej, a szacunek jakim Ją obdarzano unaocznił się w dniu naszego 80-lecia, kiedy pozdrawiano szczerym uśmiechem tonącą w kwiatach Panią Profesor, i widać było, że trwa w pamięci swoich wdzięcznych wychowanków. Za swoją pracę została odznaczona i nagrodzona m.in. tytułem profesora szkoły średniej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i wieloma nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania. Pomimo odejścia w 1978 roku na emeryturę nie zerwała więzi ze szkołą, wspierała szkolną biblioteką cennymi zbiorami. Zmarła 1 maja 2005r. w Gostyniu, pochowana została na gostyńskim cmentarzu. W Głosie ‘’Odrodzenia’’ Nr 1/2  z 2006 roku ukazały się wspomnienia o p.prof. Kruszce autorstwa p. prof. Danuty Andrzejewskiej i p. Teresy Tyszkiewicz, koleżanki ze studiów.