Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. ks. prof. Franciszka Olejniczaka "OMNES UNUM SIMUS"

Nr konta: PKO BP S.A. O/Gostyń 85 1020 3121 0000 6702 0019 0504

KRS: 0000034472

Pomysłodawcami, a zarazem założycielami organizacji byli Ewa Nawrocka i Henryk Woźniak – absolwenci i dotychczasowi inicjatorzy spotkań rocznicowych oraz ówczesny dyrektor szkoły Piotr Radojewski. Funkcję przewodniczącego pełnili kolejno: Henryk Woźniak, Andrzej Pospieszyński, Grzegorz Filipowiak.

Do głównych założeń organizacji  należy  integracja absolwentów, profesorów, pracowników i przyjaciół szkoły, podtrzymywanie jej wieloletniej tradycji, pamięć o wykładowcach i uczniach, opracowywanie dziejów Gimnazjum i Liceum, służenie  pomocą intelektualną i materialną oraz promocja szkoły i dbałość o jej dobre imię.

Stowarzyszenie  od początku swego istnienia z dużym zaangażowaniem realizowało wyznaczone sobie cele, o czym staramy się na bieżąco informować nie tylko naszych absolwentów, ale również zainteresowanych mieszkańców Gostynia i okolic.  Wśród najciekawszych i istotnych – zrealizowanych w ostatnich latach  inicjatyw – warto zwrócić uwagę na:

 • wydanie tomiku poezji absolwenta Ireneusza Szafranka (2007)
 • przygotowanie wystaw: Gostyń i gostynianie na starej fotografii (2007), Uzbrojenie i umundurowanie żołnierza polskiego (2007 – współorganizacja),  Szkolna droga do Unii Europejskiej ( 2009)
 • organizowanie  spotkań ze znanymi absolwentami – prof. Marianem Gorynią – rektorem UE w Poznaniu (2007), Igorem Janke – dziennikarzem, publicystą, redaktorem Rzeczpospolitej, szefem Salonu24.pl (2010 )
 • zakup podręczników dla uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej                                    
 • wsparcie materialne konkursów organizowanych przez nauczycieli ZSO – np. Powiatowy Konkurs  Literacko - Plastyczno - Fotograficzny „Dialog z rzeczywistością”, Powiatowy Konkurs Językowy, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej,  Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy „Ścisłe jest piękne”…
 • współpraca z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku – organizacja dla studentów wykładów, ciekawych spotkań oraz lektoratów i zajęć z informatyki
 • zaproszenie mieszkańców naszej lokalnej społeczności  na tematyczne  biesiady i koncerty szkolnego chóru
 • konserwacja obrazu Matki Bożej Gimnazjalnej
 • zorganizowanie XX  Zjazdu Absolwentów (2010), wydanie pamiątkowej publikacji Wszyscy jesteśmy jednością oraz sfinansowanie promocyjnego filmu z okazji 85-lecia szkoły
 • przygotowanie zawodów sportowych i zabaw integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych (we współpracy ze szkolnym kołem PCK)
 • opracowanie materiałów niezbędnych do publikacji biogramów przedwojennych absolwentów…

Długo by jeszcze wymieniać…   Pragniemy zaprezentować się Państwu, by udowodnić, że  OMNES  UNUM  SIMUS – hasło znajdujące się niezmiennie od lat w głównym holu liceum, powtarzane przez kolejne pokolenia, zobowiązuje, a my staramy się jak najpilniej go przestrzegać.