Jagła Zygmunt

Zygmunt Jagła urodził się 13 lutego 1929 roku w Grębowie, egzamin  maturalny zdał
w liceum w Krotoszynie. Studia wyższe  I stopnia na wydziale matematyczno- fizyczno- chemicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończył w 1954r. Wówczas Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego skierowała go do pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Gubinie, skąd przeniósł się po kilku miesiącach do Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie.


Od 1 września 1959r. rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu jako nauczyciel fizyki. W 1961r. ukończył studia II stopnia na UAM w Poznaniu.
Praca dydaktyczna  i wychowawcza profesora Zygmunta Jagły była oceniana bardzo wysoko, czego potwierdzeniem były sukcesy uczniów na olimpiadach i konkursach. Zwracał uwagę na rozbudzenie w młodzieży dumy narodowej, wpajał poszanowanie wiedzy i pracy twórczej, starając się wyrobić nawyk samodzielnego i logicznego myślenia . Z wielkim zapałem zabiegał o wyposażenie szkoły w pomoce naukowe.
Zygmunt Jagła w latach 1963-74 pełnił funkcję zastępcy dyrektora szkoły, a w latach
1978-84 inspektora oświaty. Pracę w gostyńskim liceum zakończył w 1992 roku po 38 latach pracy w oświacie. Za swoją pracę otrzymał liczne odznaczenia, m.in. Krzyż Orderu Odrodzenia Polski. Profesor Zygmunt Jagła zmarł 23 kwietnia 2005 roku w Gostyniu, gdzie został pochowany na miejscowym cmentarzu.