Turska Helena

28 sierpnia 2010 roku zmarła w Krakowie w wieku 95 lat profesor Helena Turska.

Urodziła się 20 lipca 1915r. w Golinie Wielkiej w powiecie rawickim. W latach 1922-1929 uczęszczała do Szkoły Powszechnej w Gostyniu. Następnie w 1929 r. na podstawie egzaminu wstępnego została przyjęta do Państwowego Seminarium  Żeńskiego w Lesznie. Dyplom dojrzałości otrzymała w 1934 r. Z powodu braku etatów nauczycielskich i wobec ciężkiej sytuacji materialnej przyjęła 1 września 1935 roku bezpłatną praktykę w Szkole Podstawowej w Rymaczach na Wołyniu, gdzie pracowała do 1 lipca 1936r., następnie w Terebejkach do 12 września 1939r. W czasie rzezi ukraińskiej schroniła się w Piotrkowie Trybunalskim, skąd została wywieziona na roboty do Niemiec


Po zakończeniu działań wojennych wróciła do rodzinnego Gostynia, gdzie podjęła pracę nauczycielską. Od 1 września 1948 r. do 30 sierpnia 1970 r. pracowała w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu jako nauczyciel języka polskiego i nauczyciel bibliotekarz.
W 1958r. zdała egzamin z zakresu programu Studium Nauczycielskiego kierunek filologia polska w Poznaniu. W latach 1952-1957 Helena Turska pełniła obowiązki zastępcy dyrektora szkoły.
Po przejściu na emeryturę pracowała w świetlicy szkolnej. Od 1975r. prowadziła zajęcia  fakultatywne grupy pedagogicznej. Panią Profesor cechowała wzorowa  wprost obowiązkowość, systematyczność, sumienność, pracowitość oraz bezgraniczne oddanie się pracy szkolnej.
W nauczaniu uzyskiwała bardzo  dobre wyniki. Duży wkład pracy włożyła  w urządzenie biblioteki szkolnej. Była organizatorką kółka literackiego, które działało na terenie szkoły
i miasta. Za wzorową pracę otrzymała w 1965r. Złotą Oznakę ZNP, a w 1970r. Srebrny Krzyż Zasługi.
Po zakończeniu pracy zawodowej nadal utrzymywała kontakty ze szkołą i interesowała się jej życiem.  Cieszyła się sympatią i autorytetem wśród uczniów i wychowanków.