Mann Bogusław

Mann Bogusław (1920 – 2006), urodził się 13 października 1920 r. w Poznaniu. W latach 1931-1938 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu , gdzie zdał maturę w 1938 roku. Po maturze wstąpił do Szkoły Podchorążych w Gnieźnie. Niedługo po jej skończeniu został wcielony do wojska i poszedł na wojnę.

Bogusław Mann brał udział w walkach nad Bzurą i tam został wzięty do niewoli.

Z obozu w Krośniewicach uciekł i wrócił do Poznania. Z Poznania został wywieziony wraz z rodziną w rejon Dębicy. Tam działał i walczył w oddziałach AK pod pseudonimem „Świerk”.

 

Po wojnie wrócił do Poznania, ukończył Akademię Handlową. Pracował, ożenił się, miał syna i córkę. Bogusław Mann zmarł 11 grudnia 2006r. w Poznaniu.

Informacje przekazane przez żonę Barbarę Mann z Poznania