Mielcarek Antoni

Mielcarek Antoni( 1908-  1996 ), urodził się 2 stycznia 1908r. w Garzynie, syn Jana i Józefiny z d. Musielak. W Gostyniu uczył się w latach 1919-1927, w 1927r. zdał maturę w Gimnazjum w Gostyniu. Następnie studiował na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Rolniczo- Leśnym. W 1937r. uzyskał tytuł mgr inż. rolnik- specjalność przemysł mleczarski.

Antoni Mielcarek ukończył również Państwową Szkołę Mleczarską we Wrześni. Był rzeczoznawcą w zakresie przemysłu mleczarskiego z uprawnieniami działania na terenie województwa poznańskiego.

 

Przed wojną pełnił funkcję referenta w Wydziale Ekonomii Gospodarstw Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu i w Dyrekcji Lasów Państwowych. W czasie okupacji pracował jako kontroler mleka w Kaliszu. Po wojnie zatrudniony  w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim w Poznaniu, Okręgowym Oddziale Związku Spółdzielni Mleczarskich. Był projektantem Archeologiem w Inżynierskiej Spółdzielni Pracy.

W siedemdziesiątych latach był starszym projektantem w Biurze Projektów Wodno- Melioracyjnych w Bydgoszczy.

W 1945r. zawarł związek małżeński z Sabiną Schulz, miał z nią trzech synów: Łucjana( ur. 1945r)- ukończył geografię na UAM w Poznaniu, Jarosława( ur.1947r.)- ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu., Jacka( ur.1950r.)- ukończył Technikum Samochodowe w Poznaniu.  Zmarł w listopadzie 1996r., pochowany na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.

Informacje od syna Jacka Mielcarka z Poznania