Grzymisławski Józef

Grzymisławski Józef (1919 – 2003), urodził się 14 marca 1914 r. jako jedenaste dziecko Jana i Klementyny. W latach 1929-1938 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1938 r. Następnie podjął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Poznańskiego. W roku 1939 został powołany do służby wojskowej. Ze szkoły dla podchorążych trafił we wrześniu 1939 roku na front wojenny. Uczestniczył w wojnie obronnej walcząc m.in. w bitwie nad Bzurą.

 

Po klęsce wrześniowej zamieszkał w Warszawie. Tam rozpoczął studia medyczne na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Po upadku Powstania Warszawskiego powrócił do rodzinnego Gostynia i od roku 1945 kontynuował studia medyczne na Akademii Medycznej w Poznaniu . Po ich ukończeniu podjął pracę na oddziale chirurgicznym w poznańskim szpitalu prowadzonym przez Zakon Sióstr Elżbietanek. Po likwidacji tegoż szpitala, pracuje w Miejskim Szpitalu im. Franciszka Raszei, na stanowisku zastępcy ordynatora oddziału. Pod kierunkiem prof. Aleksandra Zakrzewskiego zdobywa I i II stopień specjalizacji zawodowej – w zakresie otolaryngologii.

W roku 1950 zostaje wcielony do wojska. Po kilku miesiącach władze państwowe zaproponowały mu zwolnienie ze służby, pod warunkiem wyjazdu do Zielonej Góry. Tam też założył rodzinę . W roku 1953 powraca do Poznania. Jego miejscem pracy, aż do przejścia na emeryturę w roku 1989, staje się znów Szpital im. F. Raszei. Leczy również w poznańskiej poradni kolejowej oraz rejonowej przychodni w Grodzisku Wielkopolskim . W roku 1974 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

W kolejnych latach otrzymuje liczne wyróżnienia - Odznakę Honorową Miasta Poznania, odznakę ‘’ Za wzorową pracę w służbie zdrowia’’, ‘’ Medal 40 – lecia Polski’. Również ze strony władz wojskowych zostaje doceniony awansem do stopnia majora „Medalem za udział w wojnie obronnej’’ oraz „Odznaką weterana walk o niepodległość”.

Doktor Józef Grzymisławski zmarł po krótkiej chorobie, 3 marca 2003r w Poznaniu.

Informacje przesłane przez córkę Joannę Kozłowską z Bogucina