Mann Mieczysław

Mann Mieczysław ( 1914- 2006), ur. się 19 października 1914 w Nowym Targu. W latach 1931-1933 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu , gdzie zdał maturę w 1933r.

Następnie podjął studia na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Ekonomii i Socjologii. Równocześnie pracował w Banku Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu.

Wiosną 1939 roku został zmobilizowany do garnizonu w Krotoszynie – 36 pułku piechoty w randze podporucznika rezerwy. Po wybuchu wojny z Armią Poznań przeszedł szlak bojowy aż do Warszawy, biorąc udział w szeregu potyczkach i bitwach, w tym w słynnej bitwie pod Łęczycą.

Za zasługi na polach bitew Mieczysław Mann został odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Po zakończeniu działań wojennych dostał się do niewoli niemieckiej i do 1945r. przebywał w kilku oflagach.

Po wyzwoleniu pełnił funkcję oficera łącznikowego armii angielskiej. Następnie pracował w Polskiej Misji Wojskowej oraz był konsulem na terenie ówczesnych Niemiec.

W roku 1949 powrócił do kraju i podjął pracę w administracji centralnej. W 1978 roku Mieczysław Mann przeszedł na emeryturę. Zmarł w Warszawie 23 marca 2006 roku.

Informacje od żony Ireny Mann z Warszawy