Konieczny Florian

Konieczny Florian ( 1915-1963), urodził się 01 maja 1915r. w Gostyniu, syn Maksymiliana i Franciszki z d. Machowicz. Szkołę Powszechną ukończył w Gostyniu. Następnie w latach 1927-1935 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1935 roku. W latach 1935-1937 studiował filozofię w Seminarium w Gnieźnie. W 1937 roku rozpoczął studia teologiczne w Poznaniu, które przerwała wojna. Do 1941r. pracował w Gorzycach ( pow. kościański) jako robotnik rolny.

 

W czasie wojny musiał opuścić seminarium i nielegalnie przebywał w Gostyniu. Pracował w fabryce materacy i Powiatowym Urzędzie Gospodarczym. Po oswobodzeniu Gostynia pomagał proboszczowi Gostynia w kancelarii parafialnej i w katechizacji. W tym czasie również razem ze swoją siostrą, nauczycielką Katarzyną prowadził tajne nauczanie w zaprzyjaźnionych domach. Po zakończeniu wojny ukończył seminarium i został wyświęcony na kapłana 25 grudnia 1945r.

Był wikariuszem w Śremie, w Poznaniu -Dębcu, u św. Jana Kantego oraz we Farze. Od 1954r. został proboszczem dwóch parafii: Siekierki Wielkie i Kleszczewo, gdzie był aż do śmierci. Dał się poznać jako niezwykle pracowity, skromny i zacny kapłan, który m.in. w 1956r. zelektryfikował kościół i probostwo w Siekierkach i Kleszczewie. Zmarł nagle 2 marca 1963 roku. Pochowany został na cmentarzu w rodzinnym Gostyniu.

Informacje przekazane przez krewną Katarzynę Szprutę oraz informacje z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu