Klabiński Wiktor

Klabiński Wiktor ( 1909 -1989 ) urodził się 16 maja 1908 roku w Drzewcach. Ojciec był zarządcą majątków w Czarkowie a potem w Drzewcach. W latach 1926-1929 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1929r.

Wiktor Klabiński do 1940 roku był zarządcą małego dworu w Pawłowicach. Po okupacji został dyrektorem w kombinacie PGR Parzęczewo ( kościańskie). Od 1952 roku tworzył kombinaty rolnicze oraz Zjednoczenia PGR- Północ w Szczecinie.

W tym czasie ukończył studia rolnicze. Powrócił do Wielkopolski. Był dyrektorem a później zastępcą dyrektora Zjednoczenia PGR w Wielkopolsce.

Następnie awansował do pracy w Ministerstwie Rolnictwa. W końcu lat 50-tych był dyrektorem Biura Urządzeń Rolnictwa, następnie dyrektorem Departamentu Urządzeń Rolnych. Zmarł w 1989 roku w Warszawie ,pochowany na cmentarzu Wólka.

Informacje od bratanka Andrzeja Klabińskiego z Leszna