Bąk Ignacy

Bąk Ignacy ( 1907 -1954), urodził się 12 lipca 1907 roku w Sułkowicach. Jego rodzicami byli Szymon i Franciszka z d. Sarbinowska. Ignacy Bąk pochodził z wielodzietnej rodziny, miał siedmioro braci i jedną siostrę. W latach 1921-1929 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1929 roku zdał maturę (z wyróżnieniem), otrzymując „złoty medal”. W czasie nauki mieszkał w konwikcie oo. Filipinów na Świętej Górze.

 

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia na Uniwersytecie Poznańskim w Poznaniu na Wydziale Lekarskim. Po ukończeniu studiów w 1935 roku rozpoczął pracę w Ostrzeszowie na oddziale ginekologiczno – położniczym. W czasie okupacji a także po wojnie mieszkał w Lututowie, gdzie pracował jako lekarz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Bardzo często odwiedzał swoją rodzinę w Sułkowicach. Ignacy Bąk był kawalerem. Zmarł 2 listopada 1954r. Został pochowany w rodzinnym grobowcu w Krobi.

Informacje od Agnieszki Bąk uczennicy LO w Gostyniu