Balcerek Marian

Balcerek Marian ( 1913—1993), urodził się 10 stycznia 1913r. w Krzywiniu, syn Romana z zawodu rolnika i Bronisławy z d. Grycz. W latach 1923-1932 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1932r. Mieszkał w tym czasie w konwikcie księży Filipinów na Świętej Górze. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1938r. w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu.

Pierwszą placówką duszpasterską była parafia w Poniecu, tam też został do wybuchu II wojny światowej. Aresztowany przez Niemców 12 marca 1940 roku został osadzony w obozie przejściowym w Bruczkowie. 15 sierpnia 1940r. przewieziony do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, w grudniu tego roku do obozu koncentracyjnego w Dachau i oznaczony numerem 21876. Po wyzwoleniu obozu przez wojska alianckie, pełnił w latach 1945-1948 funkcję kapelana obozów byłych więźniów we Frankfurcie. Z dniem 16 sierpnia 1948r. otrzymał w administrację parafię Krzycko Małe i Gołanice, którą pełnił do 1984r. Z powodu przejść obozowych podupadał na zdrowiu i przeszedł na emeryturę. Będąc na emeryturze, mieszkał w Lesznie i jak zdrowie pozwalało służył pomocą w kościele św. Mikołaja i kościele św. Jana Zmarł 9 czerwca 1993r. w Lesznie. Pochowany został zgodnie z życzeniem na cmentarzu w Krzycku Małym.

Informacje: Nekrologi: oprac. ks. Konrad Kaczmarek