Mrozek Bogdan

Mrozek Bogdan (1910 – 1967), urodził się 28 lipca 1910 roku w Gostyniu, w rodzinie kupca Franciszka i Jadwigi z domu Gabryś. W Gostyniu kończy szkołę podstawową i w latach 1922-1932 uczęszcza do Gimnazjum w Gostyniu. Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1932 roku rozpoczyna studia architektoniczne na Politechnice Lwowskiej, tam też otrzymuje absolutorium. Wybuch II wojny światowej uniemożliwia mu  uzyskanie dyplomu. Politechnika Lwowska zostaje spalona, giną wszelkie dokumenty. W czasie okupacji Bogdan Mrozek przebywa w Gostyniu. Pracuje w Powiatowym Urzędzie Budownictwa. W roku 1941 żeni się z koleżanką gimnazjalną Wandą Marią Włodarską.

Okupacja kończy się dla obojga przymusowymi robotami tzn. „Einsatzem”. Podczas wycofywania się wojsk hitlerowskich spłonął gmach gimnazjum gostyńskiego – wybudowany wielkim wysiłkiem społecznym i będący dumą gostynian. Natychmiast po wycofaniu się wojsk niemieckich utworzono Komitet Odbudowy Gimnazjum (24.03.1945 r.), Bogdan Mrozek wszedł w skład zarządu. Inicjatorem odbudowy był ks.. Franciszek Olejniczak,  ale entuzjazm był powszechny,   społeczeństwo przychodziło z pomocą w różny sposób. Bogdana Mrozka poproszono o sporządzenie projektu wraz z obliczeniami statystycznymi. Komitet Odbudowy Gimnazjum postanowił odbudować gmach wg pierwotnego założenia architekta Michałowskiego. Powstał projekt zgodny z pierwowzorem w każdym detalu, jedyna zmiana polegała na wprowadzeniu stropów żelbetonowych. Współpraca z ks.. Olejniczakiem zaowocowała również projektem kaplicy gimnazjalnej, która, niestety, nie została wybudowana. Ks. Franciszek Olejniczak organizuje Bank Ducha Świętego, który ma za zadanie przyjść z pomocą rodzinom wielodzietnym, a mianowicie postanowiono wybudować kilka domków jednorodzinnych. Niestety, zdołano wybudować tylko jeden w 1947 roku przy ul. Wrocławskiej. Projekt wykonał B. Mrozek, oczywiście bezinteresownie. Bezinteresownie zaprojektował i nadzorował również budowę kręgielni gostyńskiej przy Rynku.

W 1947 roku Bogdan Mrozek wyjeżdża do Krakowa, gdzie na Akademii Górniczej na Wydziale Architektury uzyskał dyplom inżyniera architekta. Po uzyskaniu dyplomu przenosi się do Poznania i pozostanie związany z tym miastem aż do śmierci. W Poznaniu powstały liczne jego projekty budowlane, m. in. plan zagospodarowania trasy komunikacyjnej Rataj i Śródmieścia. Poza Poznaniem powstają projekty szkół w Turku, Chodzieży, Wronkach, bursa uczniowska w Kole. Bogdan Mrozek projektuje również obiekt fabryczny w Nowej Soli, biurowiec „ RUCH-u” w Kaliszu, pawilon usługowo handlowy w Śremie, oraz bloki mieszkalne w tymże mieście. Autorstwa Bogdana Mrozka jest projekt szkoły wiejskiej zatwierdzony przez Ministerstwo Budownictwa jako obowiązujący na terenie całego kraju, oraz projekt typowego budynku mieszkalnego – bliźniaczego zatwierdzony przez’’Miastoprojekt’’ w Poznaniu. Z’’Miastoprojektem’’ Bogdan Mrozek związany jest od 1948 roku do końca. Bierze współudział w pracy konkursowej na opracowanie architektoniczno – urbanistyczne wewnętrznej zabudowy Starego Rynku w Poznaniu (1954 r.)

W  1956 r. otrzymuje Państwową Nagrodę II stopnia KBUA w dziale konserwacji zabytków. Wielką pasją Bogdana Mrozka była architektura drewniana. Coroczne urlopy wykorzystywał na poszukiwanie, opisywanie i fotografowanie kościołów drewnianych w Wielkopolsce i  w powiecie kluczborskim.

Zmarł nagle w pracy w 57 roku życia. Pochowany został w rodzinnym grobie na cmentarzu w Gostyniu.

Informacje od krewnej   M. Koniecznej z d. Mrozek z Gostynia