Bogusz Leszek

Bogusz Leszek (1919-1944), urodził się 3 stycznia 1919r. w Paleśnicy w krakowskim, ojciec Marian był nauczycielem w Gostyniu.

W latach 1929-1938 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1938 roku zdał maturę. W tymże roku wyjechał do Lwowa na studia politechniczne.

Studiował jeden rok, wybuchła wojna. Lata wojny spędził w Warszawie, był korepetytorem dzieci u znajomej rodziny. Studiował również na tajnym nauczaniu. Jednocześnie zaangażował się w pracę podziemną Armii Krajowej w batalionie Kilińskiego, pod pseudonimem ‘’Gryzoń’’.

Zginął w czasie Powstania Warszawskiego 5 września 1944r. podczas wielkiego bombardowania poczty głównej, zginął zasypany gruzami tegoż obiektu. Początkowo grób Leszka Bogusza i jego towarzyszy walki znajdował się blisko ruin poczty.

W 1947r. warszawiacy dokonali ekshumacji ciał na cmentarz wojskowy. Rodzina Boguszów mieszkała na wsi w tarnowskim i miała mały kontakt z synem w Warszawie. Po wojnie długo oczekiwali jego powrotu, nie mieli o nim żadnych informacji. Dopiero ktoś odwiedzający cmentarz wojskowy w Warszawie odczytał jego nazwisko na jednej z tablic i sprawa się wyjaśniła. Miejsce to oznaczone zostało B – 24-6-4 Żołnierze AK Batalionu Kilińskiego. Grobem Leszka Bogusza zajmują się siostry salezjanki z tego samego zgromadzenia, co jego siostra Barbara.

Informacje od znajomego rodziny z Gostynia