Gawron Mieczysław

Gawron Mieczysław (1910-1990), urodził się 22 kwietnia 1910r. w Mors – Hochstadt w Niemczech, syn naczelnika kolei. W latach 1924- 1931 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1931r. Prowadził orkiestrę miejską. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego.

Po świeceniach był przez rok w Studziannie. W czasie wojny przebywał w obozie koncentracyjnym Auschwitz, posiadał numer obozowy 137687. W 1944 przeniesiony został do obozu w Buchenwaldzie. Po wojnie wyjechał do USA, nie wrócił do kraju. Odwiedzał trzy razy Polskę. Serdeczny przyjaciel ks. Władysława Nathera. Zmarł w 1990roku w USA.

Informacje z Internetu i od ks. Mariana Gosy ze Świętej Góry