Męczarski Łucjan

Męczarski Łucjan (1914-1994 ), urodził się 21 grudnia 1914r. w Gostyniu, syn Franciszka – tłumacza sądowego i Anny z d. Dudzińskiej. W Gostyniu ukończył szkołę powszechną. W latach 1926- 1936 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1936r. otrzymał świadectwo dojrzałości.  W 1937r. rozpoczął studia w Akademii Handlowej w Poznaniu, pracując jednocześnie w IV Urzędzie Skarbowym w Poznaniu. 

Wybuch II wojny światowej uniemożliwił Łucjanowi Męczarskiemu  kontynuowanie studiów na II roku. Okres okupacji spędził w majątku Gogolewo- Niepart pracując w administracji wraz ze swym ojcem. W lutym 1946r. podjął pracę w Spółdzielni Rolniczo – Handlowej ‘’ Rolnik’’ w Gostyniu na stanowisku referenta skupu płodów rolnych, a od  lipca 1947 już w zmienionej firmie PZGS „Samopomoc Chłopska” na stanowisku planisty. Z dniem 1 stycznia 1950r. został służbowo przeniesiony z PZGS do nowo tworzącej się placówki Polskie Zakłady Zbożowe- ekspozytura powiatowa w Gostyniu, gdzie pracował do czerwca 1957r. Od lipca 1957 do lutego 1958 pracował w NBP w Gostyniu, skąd na własne życzenie odszedł z dniem 1 marca 1958 do przedsiębiorstwa państwowego MHD w Gostyniu,  pracując tam do 1973r. Następnie zatrudniony został  w przedsiębiorstwie ‘’ Arged’’, skąd przeszedł w 1975r. na emeryturę, po likwidacji tegoż zakładu. Łucjan Męczarski był od 1949 r. żonaty z Jadwigą  Kaźmierską, córką Karola i Magdaleny z d. Junghan.  Miał z nią czworo dzieci ( dwoje zmarło w niemowlęctwie), Wandę ur. w 1953r. po mężu Mroczyk i Lecha ur. 1956r.  nauczyciela geografii w Liceum w Gostyniu od 1987r. Łucjan Męczarski był społecznikiem już przed wojną ( Sodalicja Mariańska Młodzieży, wydawanie gazetki  młodzieży gimnazjalnej „Łan”), po wojnie Klub „Kania Gostyń”, Klub Kręglarski „Start” oraz  „Polski Związek Filatelistów”).

Zmarł 19 czerwca 1994r. w Gostyniu, pochowany został na tutejszym cmentarzu.

 

Informacje od syna Lecha Męczarskiego z Gostynia