Kaczmarek Franciszek

Kaczmarek Franciszek ( 1915- 1975), urodził się 14 maja 1915 r. w Starej Krobi, syn Szczepana i Marianny z d. Zenker. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Starej Krobi. W latach 1927-1938 pobierał nauki w Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1938 roku. 21 października 1939r, po rozstrzelaniu przez Niemców ojca Szczepana Kaczmarka, kierownika Szkoły Powszechnej w Gostyniu, został wysiedlony do Generalnej Gubeni. W czasie okupacji pracował jako kasjer w majątku Ossowice koło Rawy Mazowieckiej. Do Gostyniu wrócił z żoną Marią z d. Rumińską. W czerwcu 1945r.

podjął pracę w Spółdzielni Pracy‘’Społem’’. Od 1948 był kierownikiem Składnicy Drewna Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Gostyniu. Zmarł bezpotomnie 7 czerwca 1975r. w wyniku tragicznego wypadku koło Kłodawy. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu.

Informacja od Barbary Zdun z Leszna, córki Marii Kaczmarek, zamężnej Bobczyńskiej