Janke Heliodor

Janke Heliodor (1912 -1989), urodził się 26 października 1912 roku w Szubinie w województwie poznańskim. W latach 1922-1930 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1930r. W latach 1930-1935 studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim. Od czerwca 1935 roku był asesorem w Sądzie Okręgowym w Ostrowie Wielkopolskim. W 1945 pracował jako asesor sądowy – prokurator w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

W 1946r. obejmuje stanowisko podprokuratora oddziału zamiejscowego we Włocławku. Od 1951 pracuje jako referent w Narodowym Banku Polskim we Włocławku. Od 1960 zostaje radcą prawnym w Zarządzie Inwestycji Budowy Stopnia Wodnego we Włocławku. Od 1970 do czasu odejścia na emeryturę radca prawny – kierownik działu organizacyjno - prawnego w Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli we Włocławku. Zmarł 25 maja 1989.

Informacje od p. Przemysława Janke z Gostynia