Kaźmierska Mirosława

Kaźmierska Mirosława (1915- 2004), urodziła się 2 września 1915 r. w Gostyniu, córka Wacława i Heleny z d. Politowskiej, siostra Zbigniewa Kaźmierskiego ( wieloletniego dyrektora w gostyńskim liceum).

W latach 1926-1934 uczęszczała do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1934 r. zdała maturę. Po maturze wyjechała na studia na Uniwersytet Poznański, gdzie studiowała filologię polską, kierowaną wówczas przez wybitnego polonistę, prof. Romana Pollaka. W 1939 wyszła za mąż za adwokata Juliusza Wójciaka.

Rozpoczęcie wojny było przyczyną jej tułaczki po Polsce w ślad za uciekającym przed gestapo mężem. W czasie okupacji przebywała we Lwowie. Po wojnie powróciła do Poznania. W 1948r. podjęła pracę w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Poznańskiego i przepracowała w niej pół wieku. Mąż zmarł niespodziewanie, mając niespełna 51 lat. Był utalentowanym adwokatem. W słynnych procesach politycznych po wydarzeniach w 1956 r. był obrońcą jednego z oskarżonych robotników .W 1961r. po śmierci męża została z trójką dzieci i owdowiałą matką. Pracowała od rana do wieczora katalogując księgozbiory różnych instytutów naukowych, walczyła o przyszłość dzieci. Krzysztof został socjologiem, Halina sędzią, Ewa aktorką. Miała liczne pasje i zainteresowania m.in. literaturą, historią starożytną, sportem. W 1980r. była zaangażowanym członkiem ‘’ Solidarności’’, pomagając w kolportażu emigracyjnych wydawnictw i ulotek. Zmarła 23 listopada 2004r. w Poznaniu. 

Informacja od córki Haliny Strzałko z d. Wójciak z Poznania