Gładysz Witold

Gładysz Witold ( 1909 -? ) urodził się 17 listopada 1909 roku w Gostyniu, syn Czesława i Teodozji z d. Roszczynialskiej. W latach 1915-1928 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1928 roku. Jako ochotnik odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim w latach 1928-1929, a następnie służył w 17 Pułku Artylerii w Gnieźnie.

 

W 1930 r. został przyjęty na Wydział Mechaniczny, Oddział Elektryczny Politechniki Lwowskiej, który ukończył w r. 1937 z dyplomem inżyniera elektryka. Następnie rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych w Poznaniu. Przedsiębiorstwo to prowadziło wówczas bardzo duże prace elektryfikacyjne, m.in. dla Francusko- Polskiego Towarzystwa Kolejowego, które budowało linię Herby Nowe – Gdynia. Witold Gładysz projektował wówczas i wykonywał linie napowietrzne oraz kablowe wysokiego i niskiego napięcia, stacje transformatorowe, elektryfikacje osiedli, prace telekomunikacyjne. W 1938 roku wykładał przedmiot urządzenia elektryczne w Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu.

Był trzykrotnie rannym żołnierzem walk wrześniowych. Po wrześniu 1939 roku udał się do Lwowa, gdzie wstąpił do promkooperatywy „Radioprom’’, zajmując kierownictwo działu elektromedycznego. Produkowano tam aparaty rentgenowskie, diatermie krótkofalowe, kwarcówki. W r. 1941 po zajęciu Lwowa przez Niemców, założył własny warsztat we Lwowie.

Po wojnie w 1945 roku poprzez Państwowy Urząd Repatriacyjny osiedlił się w Szczecinie, zakładając własne przedsiębiorstwo montażu maszyn i urządzeń elektrycznych. Witold Gładysz zakładał w Szczecinie przedsiębiorstwo „Elektromontaż”. Jednocześnie starał się o utworzenie w Szczecinie wyższej uczelni technicznej, co został uwieńczone sukcesem w 1947 roku. Do r. 1951 był dziekanem Wydziału Elektrycznego Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie oraz profesorem kontraktowym w specjalności maszyn elektrycznych.

Witold Gładysz był założycielem Centrum Doskonalenia Rzemiosł w Szczecinie, które zostało w 1951 roku przeniesione do Warszawy. W latach 1951-1956 pracował w Biurze Projektów Przemysłu Włókien Sztucznych jako naczelny inżynier. W 1956 roku przeniósł się ponownie na Politechnikę Szczecińską pracując w charakterze wykładowcy do 1964 roku.

Od 1947 roku czterokrotnie pełnił funkcję przewodniczącego Wojewódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Witold Gładysz został dwukrotnie  odznaczony Złotym Gryfem Pomorskim oraz innymi odznaczeniami resortowymi. Żonaty, trójka dzieci.

Informacje: na podstawie przesłanego życiorysu i kwestionariusza z Politechniki Szczecińskiej