Nagler Jerzy

Nagler Jerzy ( 1918-1973), urodził się 3 kwietnia 1918 roku w Gostyniu, syn Edmund lekarza weterynarii i Pelagii z domu Woziwodzkiej. W latach 1927-1936  uczęszczał do  Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1936 roku.

Czytaj więcej...

Namysł January

Namysł January ( 1915-1977), urodził się 30 czerwca 1915 roku w Gostyniu. W latach 1925-1934 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, egzamin dojrzałości zdał w 1934r. Studiował stomatologię w Akademii  Medycznej  w Poznaniu. Studia przerwała wojna, kontynuował je po wojnie. Pracował w Przychodni Stomatologicznej w Jeleniej Górze, tam założył rodzinę, miał dwoje dzieci. Zmarł w 1977r. w Jeleniej Górze.

Informacje od bratanicy Elżbiety Namysł z Zielonej Góry

 

Naskrent Ignacy

Naskrent Ignacy ( 1914- ?), urodził się 21 grudnia 1914 roku w Gostyniu, syn Ignacego, emerytowanego rendanta Kasy Powiatowej w Gostyniu, zamieszkały na Placu Karola Marcinkowskiego 7. W latach 1925-1936 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1936 roku. Dalsze losy nieznane.

Informacje: archiwum szkoły

 

Nather Władysław

Nather Władysław( 1917 – 2000), urodził się dnia 2 września 1917 roku w Domachowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej  w roku 1930 rozpoczął naukę w gostyńskim Gimnazjum, gdzie zdał maturę w 1937r. W czasie nauki mieszkał w konwikcie Księży Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu.

Dnia 21 czerwca 1937 roku wstąpił do Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, gdzie dnia 14 czerwca 1942 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Lisowskiego.

Czytaj więcej...

Nowak Stefan

Nowak Stefan ( 1918 – 1986), urodził się 15 października 1918 r. w Golinie Wielkiej w województwie  poznańskim. W latach 1929-1938 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1938roku. Po  maturze  wstępuje do podchorążówki.

W 1939 roku jako podchorąży zostaje zmobilizowany i walczy na froncie. Dociera pod Warszawę, gdzie dostaje się do niewoli. Z obozu jenieckiego zostaje zesłany na ciężkie roboty do kopalni w okręgu Westfalii. Tam przebywa do chwili wyzwolenia przez wojska amerykańskie.

Czytaj więcej...

Oppitz Jerzy

Oppitz Jerzy ( 1915- 1939/1945  ), urodził się 29 maja 1915r. w Reichandress w Niemczech., matka Cecylia, gospodyni domowa,  zamieszkała na ul. Leszczyńskiej 2. W latach 1926-1936 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1936r. Zginął w czasie wojny.

Informacja: tablica przed szkołą i archiwum szkolne

 

Otto August Jan

Otto August  Jan  (1912 - 1940), urodził się 12 maja 1912 r. w Piaskach, syn Fryderyka i Stanisławy. W latach 1923-1931 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1931roku. Wywieziony ze Starobielska 22 kwietnia 1940r. Podporucznik Jan Otto z 56 pp.  zginął w Charkowie w 1940 roku.

Informacje z Internetu i  książki: G. Skorupski.: „Gostyń znany i nieznany”

 

Paszkowiak Maciej

Paszkowiak  Maciej (1907-1941), urodził się 16 lutego 1907 roku w Żytowiecku jako piąte z siedmiorga dzieci Jana i Anny z d. Wujczak. W latach 1919-1927  uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie  zdał maturę w  1927 roku. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu.

W czerwcu 1932 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Augusta Hlonda. Został skierowany do pracy duszpasterskiej  w Chodzieży, następnie pracował  jako wikariusz w Poznaniu. Od lipca 1937 r. został powołany na wikariat w Sierakowie, w dekanacie wronieckim, gdzie zastała go II wojna światowa.

Czytaj więcej...

Pawlaczyk Czesław

Pawlaczyk Czesław ( 1910-1999), urodził się dnia 11 lipca 1910 roku w Jaraczewie, syn Ignacego i Katarzyny z d. Nowakowskiej. Był siódmym dzieckiem w rodzinie. W  1913 roku w Jaraczewie zmarła Katarzyna Pawlaczyk, matka ośmiorga dzieci, a wśród nich Czesława Pawlaczyka. Wówczas siostra zmarłej, Agnieszka Nowakowska, pracowała jako ochmistrzyni w Rodzinie Żychlińskich w Uzarzewie. Dzięki ich życzliwości Czesław, po ukończeniu trzeciego roku życia , zamieszkał w ich rodzinie. W Uzarzewie uczęszczał do Szkoły Powszechnej.

Czytaj więcej...

Perczak Józef

Perczak Józef ( 1916-1981), urodził się 14 lutego 1916 roku w Mengling Hauzen w Niemczech.  W latach 1928-1936 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu. Po zdaniu matury w 1936 roku pracował w Banku Spółdzielczym w Gostyniu . W lipcu 1939 roku powołany został do wojska. Następnie jako podporucznik brał udział w wojnie. Z całego pułku w którym służył ocalało 16 osób, m.in. Józef Perczak. Następnie jako jeniec wojenny pracował u gospodarza w Preclau, w okolicach Berlina.

Czytaj więcej...

Piątkowski Grzegorz

Piątkowski Grzegorz ( 1919-1990),  urodził się 18 maja 1919 r. w Gostyniu. W latach 1929-1937 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1937r. Po maturze  kontynuował naukę w szkole podchorążych. W roku akademickim 1938/39 rozpoczął studia na Wydziale Chemii Politechniki Poznańskiej.

Czytaj więcej...

Piątkowski Marian

Piątkowski Marian  ( 1915- 1939), urodził się 6 marca 1915 r. w Gostyniu.  W latach 1924-1934 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1934r. Następnie kontynuował naukę w szkole podchorążych. W latach 1936-39 student Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu. W dniu 22 września 1938 r. mianowany przez Prezydenta Ignacego Mościckiego podporucznikiem rezerwy w korpusie oficerów piechoty.

Czytaj więcej...

Piątkowski Tadeusz

Piątkowski Tadeusz urodził się 16 września 1920 r. w Gostyniu. W latach 1930-1938 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1938 roku. Po maturze  trafił do podchorążówki w Szczypiornie k. Kalisza. We wrześniu 1939 r. wraz z 56 p.p. przebył szlak z Krotoszyna do Warszawy, gdzie brał udział w obronie stolicy. Po kapitulacji stolicy trafił do niewoli do Szubina, spotykając po drodze brata Grzegorza.

Czytaj więcej...

Pietrowski Mieczysław

Pietrowski  Mieczysław ( 1911-1975, urodził się 21 listopada 1911r. w Drużyniu, syn Michała i Jadwigi z d. Feifer W latach 1924-1932 uczęszcza do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdaje maturę w 1932r. Ojciec uważał, że do pracy w gospodarstwie wystarczy wykształcenie podstawowe, syn jednak chciał się uczyć. Studiuje na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Rolnym. Po ukończeniu studiów wrócił do Drużynia i do wybuchu wojny pracował w rodzinnym gospodarstwie.

Czytaj więcej...

Piotrowiak Józef

Piotrowiak Józef (1912 – 1990), urodził się 10 marca  1912 r. w wielodzietnej rodzinie w Ziemlinie koło Gostynia. Był jednym z najstarszych dzieci Feliksa i Marianny z d. Glura. Nauki początkowe pobierał w szkółce parafialnej. Następnie uczęszczał w latach 1924-1934 do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1934roku. We wrześniu 1934 rozpoczyna służbę wojskową w 29 Pułku Piechoty w Kaliszu. W 1938r. otrzymuje patent oficerski z rąk ówczesnego Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.

Czytaj więcej...

Ponikiewski Andrzej

Ponikiewski Andrzej ( 1920 -2006), urodził się 2 marca 1920r. w Brylewie, syn Hipolita Ponikiewskiego h. Trzaska i Elżbiety Kęszyckiej. Uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu w latach 1929-1938, gdzie zdał egzamin dojrzałości zdał w   1938 roku.

W lipcu 1938r. wstąpił do Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Bydgoszczy. Wyszedł na pokładzie ORP ‘’ Iskra’’ 9 lipca 1939 z Gdyni. Trafił potem do obozu w Landernau. Pod  koniec 1940 zwolniony z SPMW z powodów zdrowotnych.

Czytaj więcej...

Ponikiewski Józef

Ponikiewski Józef – (1916 – 1943) urodził się 30 listopada1916 r. w Brylewie, jako syn Hipolita Ponikiewskiego h. Trzaska i Elizy z Kęszyckich. Pierwsze nauki pobierał w domu. W latach 1926 – 1934 uczył się w Gimnazjum w Gostyniu, tam też zdał maturę.

Przez rok studiował w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu, a w 1936 roku zdawał egzamin do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni z trzecią lokatą na stu kandydatów. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej pozostał w marynarce wojennej, służąc na ORP „Grom”, który po wybuchy II wojny światowej zdołał się przedrzeć do Anglii wraz z całą załogą.

Czytaj więcej...

Ponikiewski Stanisław

Ponikiewski Stanisław  (1918 – 1945), urodził się 21 marca 1918 w Brylewie, syn Hipolita Ponikiewskiego h. Trzaska i Elizy Kęszyckiej.  Naukę w zakresie szkoły powszechnej pobierał w domu w Brylewie, w którym też uczył się mówić  biegle po angielsku i francusku. W latach 1930 – 1937 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu. Tamże zdał maturę w 1937 roku.

Czytaj więcej...

Portalski Józef

Portalski  Józef ( 1917- 1967), urodził się 15 marca 1918r. w Jutrosinie. W latach 1928-1936 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu . Po zdaniu matury w 1936 roku, odbył służbę wojskową. Rozpoczął studia na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Poznańskiego. W 1939 roku został zmobilizowany do 70 Pułku Piechoty w Pleszewie, z którym brał udział w walkach Armii Poznań aż do kapitulacji w Modlinie. Był w niewoli niemieckiej i stamtąd przedostał się do ruchu oporu we Francji, następnie przez Hiszpanię do Afryki Północnej do wojsk alianckich. Po wojnie wrócił do Anglii, gdzie ukończył studia farmaceutyczne i wyjechał do pracy w Australii. Później wrócił do Londynu, gdzie prowadził aptekę. Był żonaty, dzieci nie pozostawił. Zmarł w 1967 roku w Londynie.

Informacje od brata Romana Portalskiego z Warszawy

Portalski Marian

Portalski Marian ( 1916- 1991), urodzony 26 marca 1916 r. w Jutrosinie. Do Gimnazjum w Gostyniu uczęszczał w latach 1926-1935, gdzie zdał maturę w 1935r. Po maturze  odbył służbę wojskową. Następnie był studentem Akademii Handlowej w Poznaniu. Został zmobilizowany w 1939 roku do batalionu pancernego w Poznaniu, w którym walczył w czasie wojny we wrześniu. Następnie przedostał się na Węgry i stamtąd do wojska polskiego do Francji .Został ranny w walkach z Niemcami .Wyjechał do  Anglii i pozostał na emigracji. Pracował jako fotografik. Ożenił się ponownie  z Zofią Nagler z domu Hejnowicz. Pozostawił dwóch synów Feliksa i Szymona. Zmarł w Londynie.

Informacje od  brata Romana Portalskiego z Warszawy

Potworowski Franciszek

Potworowski  Franciszek 1914-1983), urodził się 29 marca 1914r. w Zbrudzewie, syn Edwarda Potworowskiego h. Dębno i Tekli Morawskiej. Klasy szkoły powszechnej zaliczył w domu, uczyły go prywatne nauczycielki, a później studenci lub maturzyści.

Franciszek Potworowski w latach 1925-1932 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1932r.  Po maturze był przez rok we Fryburgu,  w szkole dla cudzoziemców w Szwajcarii, gdzie zgłębiał język francuski. Następnie studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie.

Czytaj więcej...

Potworowski Gustaw

Potworowski Gustaw  ( 1912-1970), urodził się 6 grudnia 1912r. w Zbrudzewie, syn Edwarda Potworowskiego h. Dębno i Tekli Morawskiej. Klasy szkoły powszechnej zaliczał w domu, uczyły go prywatne nauczycielki, a później głównie studenci lub maturzyści, którzy w ten sposób zarabiali na swoje utrzymanie. W Gimnazjum i Liceum w Gostyniu uczył się w latach 1924-1930, gdzie zdał  egzamin dojrzałości w 1930r.

Czytaj więcej...

Potworowski Ojciec Walenty Edward OP

Urodziłem się 29 maja 1923 roku w Goli. Moi rodzice Tekla z Morawskich i Edward Potworowski byli ziemianami, głęboko zaangażowanymi w sprawy społeczne kościoła. Prymas Polski kardynał August Hlond bywał częstym gościem w naszym domu, gdzie osobiście prowadził rekolekcje dla inteligencji.

Czytaj więcej...

Półtoraczyk Edmund

Półtoraczyk Edmund (1916 – 1993) urodzony26.10.1916 r. w Holthausen (Niemcy) jako jeden z trojga rodzeństwa (Anna 08.07.1915 r. i Stanisław 08.07.1921 r.). Do Polski wrócił z rodzicami w grudniu w 1919 roku. Szkołę Podstawową rozpoczął w Piaskach, a w latach  1928-1937. uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę  w 1937 roku.

Czytaj więcej...

Przedwojenni maturzyści

Losy przedwojennych absolwentów - >>pobierz<< (plik pdf 573KB)

Przybylska – Wołek Leokadia

Przybylska – Wołek Leokadia ( 1914-2007) urodziła się  26  listopada 1914 roku  w Pogorzeli w powiecie krotoszyńskim, w kupieckiej rodzinie Aleksandra Przybylskiego (1890-1971) i Marii z Roszczaków, znanych działaczy niepodległościowych w okresie powstania wielkopolskiego. 

W rodzinnym mieście ukończyła Szkołę Powszechną (1921-1925). W latach 1925-1933 uczęszczała  do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdała maturę w 1933 roku. Podjęła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego; tam 15 IV 1939 otrzymała dyplom lekarza medycyny, a także odbyła staż podyplomowy w Klinice Położniczo-Ginekologicznej (1 VIII-15 XI 1939) oraz kurs ratownictwa sanitarnego w obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej dla lekarzy med. (12-17 VI 1939).

Czytaj więcej...

Przybylski Ignacy

Przybylski Ignacy ( 1921- 1993), urodził się 15 listopada 1921r. w Pogorzeli. W 1939r. ukończył  Gimnazjum w  Gostyniu. Po wojnie do  1953r. przebywał  na Ziemiach Odzyskanych , gdzie pracował w Zarządzie Miejskim w Bielawie. Następnie podejmuje pracę w służbie finansowo- księgowej na terenie Otwocka i Warszawy.  W  1960r. ukończył Studium Rachunkowości i Ekonomiki Handlu PTE. W 1962 Ignacy Przybylski uzyskał tytuł zawodowy Dyplomowanego Księgowego.

Czytaj więcej...

Płończak Jan

Płończak Jan (1915- 1939), urodził się 9 stycznia 1915r. w Gostyniu. Rodzicami byli Jan Płończak i Antonina z domu Wichłacz. Miał pięcioro rodzeństwa: dwie siostry ( Marię i Helenę) raz trzech braci ( Czesława, Tadeusza i Stefana). W latach 1925-1934 uczęszczał do Gimnazjum  w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1934 r. Następnie studiował architekturę na Politechnice Lwowskiej. W czasie studiów należał do „Bratniaka’’ ( samopomoc studencka) oraz był członkiem  korporacji „Scythia”. Po 17 września 1939r. zaczęły się represje okupantów na wyższych uczelniach, między innymi  także na Politechnice Lwowskiej. Komisarzem  Politechniki został mianowany ppłk. Jusimow, z zarządu politycznego Armii Czerwonej.

Czytaj więcej...

Ratajczak Franciszek

Ratajczak Franciszek( 1916- 1951), urodził się 17 listopada 1916r. w Gostyniu.

W  latach 1927-1938 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1938 roku zdał maturę. Następnie przeszedł szkolenie wojskowe, po którym poszedł na wojnę w 1939r. Przebywał w obozie.( brak danych gdzie, córka miała 1,5 roku, gdy ojciec zmarł). Następnie z obozu został wywieziony do majątku w Gostomii, gdzie był zarządcą. Po wojnie skończył szkołę  inżynierską w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Relewicz Jarogniew

Relewicz Jarogniew urodził się 1 maja 1919r. w Gostyniu Syn Czesława i Pelagii z d. Sawarzyńska. W latach 1929-1938 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1938 roku zdał maturę.

Po maturze został powołany na miesięczny obóz pracy do sypania wałów przeciwpowodziowych nad Wartą. Od 1 października 1938r. odbywał służbę wojskową w Szczypiornie w podchorążówce 39 Pułku Strzelców.

Czytaj więcej...

Relewiczówna - Gelner Bożena

Relewiczówna - Gelner  Bożena( 1915-2006), urodziła się 8 maja 1915r. w Gostyniu. Córka Czesława i Pelagii z d. Sawarzyńskiej.

W latach 1925- 1933r. uczęszczała do Gimnazjum  w Gostyniu, gdzie zdała maturę w 1933r. Następnie rozpoczyna studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. W 1937r. wychodzi za mąż. W 1938r. rodzina przenosi się do Warszawy. W czasie okupacji niemieckiej uczęszcza na zajęcia zakonspirowanego wydziału  lekarskiego uniwersytetu, do  Prywatnej Szkoły Zawodowej dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego prof. Jana Zaorskiego. Studia na Akademii Medycznej wznawia po wojnie i kończy Wydział Stomatologii w 1951r. Pracowała  zawodowo do emerytury w 1975r. Miała dwie córki, jedna została stomatologiem a druga ukończyła Politechnikę Warszawską. Zmarła we wrześniu 2006r. w Warszawie.

Informacje od córki Małgorzaty Gelmer z Warszawy

 

Rogalka Stanisław

Rogalka Stanisław– (1919-1994) urodził się 15 listopada 1919 roku w Gostyniu. Syn Jana Konstancji z domu Działoszyńska. W latach 1930-1938 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1938 roku.  We wrześniu tegoż roku powołany został na kurs podchorążych rezerwy 17 Dywizji Piechoty w Gnieźnie.

Po jego ukończeniu 20 lipca 1939 roku plutonowy podchorąży Rogalka otrzymał przydział na stanowisko zastępcy dowódcy 2 plutonu 2 kompanii I batalionu 70 Pułku Piechoty. Z uwagi na oddelegowanie dowódcy plutonu do sztabu pułku pełnił faktycznie obowiązki dowódcy plutonu. Jednocześnie 18 lutego 1939 roku w Poznaniu ukończył kurs spadochronowy, a w maju sztabowcowi I stopnia w Żydowie.

Czytaj więcej...

Rogoyski Henryk h. Brochwicz

Rogoyski Henryk h. Brochwicz ( 1915 – 1994), urodził się 26 lutego 1915 roku w Eggenberg powiat Graz w Austrii, syn Stanisława, inżyniera rolnego i Wandy ze Strawińskich. Do Gimnazjum w Gostyniu uczęszczał w latach 1927-1935, gdzie zdał maturę w 1935r.

Mieszkał u inżyniera Jerzego Krzętowskiego, wicedyrektora cukrowni w Gostyniu. Rozpoczął studia w Akademii Handlowej w Warszawie, ale jej nie ukończył. Był urzędnikiem w Warszawie. Ożenił się z Haliną Bieniaszewską, z którą miał  córkę Ewę, zamieszkał obecnie w Kanadzie. Zmarł 19 lutego 1994 roku w Warszawie.

Informacje od znajomej p. Rogoyskich Hanny Kłaczyńskiej z Krakowa.

 

Rogoyski Jan h. Brochwicz

Rogoyski Jan h. Brochwicz ( 1913 - 2003), urodził się 12 grudnia 1913 roku w Szydłowcach w dawnym woj. Tarnopolskim, syn Stanisława inżyniera rolnego i Wandy ze Strawińskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej przybył w 1927 roku do Gostynia, gdzie rozpoczął naukę w gostyńskim Gimnazjum. Maturę zdał w 1934 roku. Mieszkał u inżyniera Jerzego Krzętowskiego, wicedyrektora cukrowni w Gostyniu.

Czytaj więcej...

Rzadkiewicz Marian

Rzadkiewicz Marian ( 1914-1987), urodził się 16 lipca 1914roku w Godurowie, syn  Józefa zarządcy dóbr godurowskich h. Żółtowskich i matki Julianny z d. Żukowskiej W latach 1925-1932 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1932 roku. Związek małżeński zawarł 8 marca 1949r. w Bydgoszczy z Wandą z. d. Tarkowską ( 1909-1989), syn Wojciech ( ur. 1949), zamieszkały w Bydgoszczy.

Informacje od syna Wojciecha Rzadkiewicza z Bydgoszczy

 

Rzepa Tomasz

Rzepa Tomasz  (1910 – 1976), urodził się 11 kwietnia 1910 r. w Nowej Wsi Zbąskiej. W czasie nauki w Gimnazjum w Gostyniu w latach 1928-1933 mieszkał w konwikcie OO. Filipinów na Świętej Górze. Maturę zdał w 1933r. Następnie uczył się w szkole chorążych w Warszawie. W czasie wojny był czynnym wojskowym. Po wojnie w 1946 przeniósł się do straży pożarnej, pracował w  stopniu kapitana w Gnieźnie i Poznaniu. Zmarł w 1976r. w Gnieźnie.  Pochowany został  w swojej rodzinne Nowej Wsi Zbąskiej. Miał  jednego syna Tomasza Wincentego ( ur. 1948r.), poetę, literata, członka ZLP, obecnie zamieszkałego w Gnieźnie.

Informacje od syna Tomasza  Wincentego Rzepy z Gniezna

Skałecki Jan

Skałecki Jan( 1913- 1991), urodzony 8 czerwca 1913r. w Herne ( Niemcy). W  latach 1925-1934 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1934r. zdał maturę. Po maturze i szkoleniu w Podchorążówce odbył  w Belgii studia w Wyższej Szkole Handlu Morskiego. Po odbytym stażu w Anglii wrócił 1937r. do kraju i pracował w Gdyni jako makler portowy. 

Brał udział w wojnie obronnej w 1939r. i ,,cudem” uniknął aresztowania  i wywózki do Katynia. Ukrywając się na terenie Generalnej Guberni, działał w konspiracyjnych organizacjach podziemnych.

Czytaj więcej...

Skrzynecki Edward

Skrzynecki Edward ( 1907-?), urodził się 14 sierpnia 1907 w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1921-1929 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1929r. Uczestniczył w zjazdach powojennych. Dalsze losy nieznane.

Skrzynecki Józef

Skrzynecki Józef  (1909 -?), urodził się 11 marca 1909 roku w Oberhausen w Niemczech. W latach 1921-1932 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1932roku. Dalsze losy nieznane.

Śląski Wojciech

Śląski Wojciech (1915- 1995), urodził się 9 marca 1915r. w Gostyniu. W latach1925-1935 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał  maturę  w 1935r.   Następnie studiował w Akademii Handlowej w Poznaniu, którą  skończył w 1939 r. 

W 1942r. został osadzony w Forcie w Poznaniu, przebywał tam dziewięć miesięcy. W 1949 roku ożenił się z Łucją Sypień. Po wojnie do 1961r. pracował w NBP w Gostyniu. W latach 1961-1964 zatrudniony był  jako księgowy w Deksolicie w Gostyniu. W 1964r. wyprowadził się do Poznania, gdzie podjął pracę w NBP. W latach 1972-1973 pracował w WZGS w Poznaniu.  Zmarł 17 marca 1995r. w Poznaniu.

Informacje od  bratanicy Elżbiety Śląskiej z Gostynia

Ślusarek Marian

Ślusarek Marian (1911-?), urodził się 16 września 1911r. w Krzywiniu. W latach 1922-1931 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1931 roku. W 1937 r. ukończył podstawowy kurs oficerski w Łodzi.

Przebieg służby pożarniczej: w latach 1937-1939 był powiatowym inspektorem pożarniczym w Środzie Wlkp. a w 1945r. komendantem Straży Pożarnej w Środzie, od 1945 do 1946 dowódcą oddziału Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w latach 1946-1948 referentem technicznym w Wojewódzkim Inspektoracie Pożarniczym w Poznaniu,

Czytaj więcej...

Ślusarek Remigiusz

Ślusarek Remigiusz (1913 -1967   ), urodził się 21 sierpnia 1913roku w Gostyniu. W latach 1923-1931 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę 1931roku. Następnie studiował filologię klasyczną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Poznańskiego.

W czasie kampanii wrześniowej był dowódcą plutonu 60 pułku piechoty wchodzącego w skład Armii Poznań. Został wzięty do niewoli i przebywał w obozach jenieckich: Oflag II A Prenzlau, Oflag II E Neubrandenburg (nr jeniecki 345/Ofl.IIA). W niewoli był jednym z twórców, a zarazem aktorem jenieckiej sceny teatralnej, oflagowego teatru.

Czytaj więcej...

Ślusarek Stanisław

Ślusarek Stanisław ( 1917-1940), urodził się 18 grudnia 1917 r. w Gostyniu.  W latach 1928- 1936 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1936  roku zdał maturę. Naukę kontynuował w szkole podchorążych, skończył ja w 1939r. W  sierpniu 1939r. przyjechał do Gostynia. We wrześniu wyszedł z domu i  nie wrócił. Do domu dotarły listy z Ostaszkowa. Podporucznik Stanisław Ślusarek  zginął w Katyniu w 1940 roku.

Informacje: Lista katyńska, rodzina.

Sodolski Franciszek

Sodolski Franciszek ( 1913- 1940), urodził się  7 października  1913 r. w Gostyniu, syn Wojciecha i Marii z d. Poprawa, miał brata Leonarda, Edwarda i siostrę Jadwigę. W latach 1923-1932 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1932r. Następnie studiował  na Wydziale Ogrodniczym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Był asystentem Fundacji Kórnickiej. W 1939r. jako żołnierz  wybrał obronę kresów wschodnich i tam tez został jak wielu innych aresztowany przez żołnierzy Armii Czerwonej. Ostatni list ze Starobielska przysłał na początku 1940 roku.Podporucznik Franciszek Sodolski, dowódca plutonu,zamordowany został w Starobielsku, pogrzebany został w Charkowie.

Informacje z Internetu i G. Skorupskiego „Gostyń znany i nieznany” oraz od krewnej Marii Palacz z Gostynia

Sura Roman Franciszek, Surzyński

Sura Roman Franciszek, Surzyński po 1948r. (1907-1979), urodził się 28  listopada 1907 r. w Gostyniu w rodzinie mieszczańskiej, jako syn Franciszka Ksawerego Sury-Surzyńskiego i Anny zd. Schmidt. Miał rodzeństwo: Jadwigę (1899-1942), Marię (1905-1988). Ukończył szkołę powszechną w Gostyniu i uczęszczał tam w latach 1917-1928 do Gimnazjum staroklasycznego, gdzie w 1928 zdał maturę.

Czytaj więcej...

Szwedek Edward

Szwedek Edward (1916 – 1995?), urodził się 25 czerwca 1916 r. w Gostyniu, ojciec Wincenty, mistrz krawiecki w Gostyniu przy ul. Zielonej, matka Stanisława.  W latach 1927-1935 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1935roku. Następnie studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim. Uzyskał doktorat z prawa międzynarodowego. Znany adwokat  w Poznaniu. Żonaty, córka Barbara. Zmarł w 1995roku?( brak dokładnej daty śmierci)

Informacje od  krewnego Waldemara Szwedka z Gostynia

Szyszczyński Jan

Szyszczyński  Jan (1908- ?), urodził się 12 maja 1908 r. w Siedlcu koło Pępowa. W latach 1920-1928 uczęszczał do  Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w roku 1928.  Studiował na Uniwersytecie Poznańskim. Był członkiem korporacji studentów uczelni poznańskich Baltia. Oficer rezerwy Wojska Polskiego w 1934r. Jeden z przywódców RM OWP ( Ruch Młodych Obozu Wielkiej Polski) w Poznaniu. Wydawca i redaktor czasopisma ‘’Czuwamy’’ w latach 1933-1936. pracował w kancelarii Rady Ministrów w Warszawie. Dalsze losy nieznane.

Informacje z Internetu

Talarczak Kazimierz

Talarczak Kazimierz (1920 – 1997), urodził się 2 marca 1920 r. w Piaskach, syn Feliksa Talarczaka emerytowanego majora wojsk polskich. W  latach 1930-1938 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1938 roku zdałmaturę. Był uczestnikiem  Kampanii Wrześniowej, żołnierzem AK, rannym  pod Kutnem. Kazimierz Talarczak był ichtiologiem,  współzałożycielem Szkoły Morskiej w Szczecinie, zastępcą dyrektora do spraw administracyjnych w latach 1962 -1964.  Kazimierz Talarczak był pracownikiem Ambasady Polskiej w Lagos i w FAO w Dakarze.

Czytaj więcej...

Trafas Aleksander

Trafas Aleksander ( 1910-1961), urodził się  16 lipca 1910r. w Miejskiej Górce (pow. rawicki). W okresie nauki szkolnej mieszkał z matką w Krobi. 1 września 1922r. przyjęty został do Gimnazjum  w Gostyniu i mieszkał w Konwikcie O.O. Filipinow na Świętej Górze. Maturę zdaje w 1930r. W latach 1930-1932 studiuje na Wydziale Hutnictwa Akademii Górniczej w Krakowie.

Czytaj więcej...

Wachowiak Kazimierz

Wachowiak Kazimierz ( 1921-2002), urodził się 3 lutego 1921r. w Gostyniu jako syn kupca Stanisława. W 1939 r. ukończył Gimnazjum w Gostyniu. W czasie wojny pracował przymusowo jako robotnik kolejowy. Zaraz po wojnie w 1945r. rozpoczyna studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie w 1950r. otrzymuje tytuł lekarza.

Czytaj więcej...

Walkowiak Wacław

Walkowiak Wacław ( 1909- 1987), urodzony 26 sierpnia 1909w Słomowie w powiecie obornickim, syn Kazimierza i Agnieszki z Czarneckich. W latach 1923-1930 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu. Przez okres nauki mieszkał w konwikcie  Księży Filipinów na Świętej Górze. W 1930r. zdał maturę .Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w  Poznaniu. Świecenia kapłańskie otrzymał w  Poznaniu 15 czerwca 1935r. Posługę duszpasterską pełnił jako wikariusz w : Wysoko Wielkie , dekanat ostrowski ( 1935-1938), w Poznaniu w parafii św. Apostoła Piotra i Pawła  ( 1938-1945), jako administrator w Obornikach i Kiszczewie w latach 1945-1947, w Koszutach  w latach 1947- 1949. Administratorem a później proboszczem był w Cielczy koło Jarocina od 1949-1985. Zmarł w 1987r. 

Informacje od ks. Romana Dworackiego  dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Wichłacz Edward Wilanowski

Wichłacz Edward Wilanowski ( 1910- 1957), urodził się 23 września 1910r. w Gostyniu. Szkołę powszechną ukończył w Gostyniu. W latach 1923-1931 uczęszczał do  Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1931roku.   Zmienił nazwisko na Wilanowski. W czasie wojny był w oflagu. Skazany na śmierć, wyjechał do Anglii a stamtąd do Kanady. Miał czworo dzieci, które mieszkają w Kanadzie. Zmarł na zawał serca w 1957r.

Informacje od siostrzenicy Krystyny Eitner z Rzeszowa.

Wichłacz Józef

Wichłacz Józef (1917 -1985), ur. 22.02.1917 w Oberhausen, w Niemczech. W latach 1928-1937 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1937 roku.Po maturze pracował na poczcie. W czasie II wojny światowej dostał się do niewoli sowieckiej, a następnie po wymianie jeńców do niewoli niemieckiej, gdzie pracował w gospodarstwie rolnym. Po wojnie pracował w bazie wojsk amerykańskich. Ożenił się z Niemką, z którą miał  dwie córki, Barbarę i Irenę. Zmarł w 1985roku.

Informacje od  krewnej Izabeli Nowak z d. Kręgielczak z Gostynia

Wichłacz Marceli

Wichłacz Marceli  ( 1919- 1999), urodził się 14.10.1919r. w Gostyniu, syn Józefa listonosza. W latach 1930-1938 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1938 roku.  Po  maturze wstąpił do wojska. W czasie II wojny światowej dostał się do niewoli, gdzie pracował w fabryce ołowiu. Po wojnie studiował w Bonn na wydziale chemii. Następnie wyjechał do Kanady, mieszkał w Montrealu. Pracował tam jako chemik w fabryce kosmetyków Avon. Tam założył rodzinę i miał troje dzieci – Barbarę, Krzysztofa i Ryszarda. Zmarł w 1999roku.

Informacje od  krewnej Izabeli Nowak z d. Kręgielczak z Gostynia

Wieloch Stefan

Wieloch Stefan ( 1909-?), urodził się 25 sierpnia 1909r. w Gostyniu. W latach 1917-1928 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1928r. Przed wojną ukończył najprawdopodobniej studia politechniczne w Poznaniu, był inżynierem, uczestniczył w zjazdach gimnazjalnych również po wojnie. Dalsze losy nieznane.

Wiewiórowski Jan

Wiewiórowski Jan ( 1921- 1993), urodził się 6 stycznia 1921r. w Poznaniu, z ojca Stanisława, kupca z Poznania. Maturę zdał w 1939r. w Gimnazjum w Gostyniu. Mieszkał w konwikcie o.o Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu. W latach 1944- 1945 przebywał na robotach w  Niemczech. W latach 1945- 1947r. był dziennikarzem w prasie lokalnej w Poznaniu, od 1954- 1956r pełnił funkcję. sekretarza redakcji czasopisma ,,Nowe Drogi”. Był przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Koszalinie. Pracował również jako redaktor w Wydawnictwach Artystyczno- Graficznych, Redakcji Polskiej Agencji Krajowej PAP.

Czytaj więcej...

Winkler Adelin

Winkler Adelin (1910-2002 ) urodził 28 sierpnia 1910r. w Gostyniu, syn Jana i Marii z d. Czabajskiej. Ojciec był kierownikiem miejscowej szkoły. W latach 1917-1930 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1930 r. zdał maturę. Następnie studiował w Oficerskiej Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowie Mazowieckim.

W 1934 uzyskał stopień podporucznika i do 1939r. jako oficer zawodowy był dowódcą plutonu , następnie dowódcą kompanii i plutonu strzelców wyborowych w stopniu porucznika w  55 Poznańskim Pułku Piechoty w Lesznie.

Czytaj więcej...

Winkler Alfons Edmund

Winkler Alfons Edmund ( 1907 – 1986 ), urodził się w Gostyniu dnia 30.X.1907 r. z rodziców Jana Winklera i Marii Czabajskiej. Ojciec był długoletnim kierownikiem szkoły powszechnej w Gostyniu. W gimnazjum uczył się w latach 1926-1927. Edmund Winkler zdał maturę  w gostyńskim Gimnazjum w 1927 roku. 

W 1927 r. wstąpił do Seminarium Duchownego połączonych Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej. Studia filozoficzne i teologiczne trwały pięć lat. Prymas Polski Kardynał August Hlond udzielił alumnowi Edmundowi Winklerowi święceń kapłańskich 12 czerwca 1932r.

Czytaj więcej...

Wlekliński Walenty

Wlekliński Walenty ( 1914-?) , urodził się 7 lutego 1914r. w Krobi, syn Józefy – wdowy z d. Chudej  W latach 1926- 1935 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1935roku. W czasie nauki szkolnej mieszkał w konwikcie na Świętej Górze. Zameldowany przed wojną w Krobi na u. Zajazdowej 7. Dalsze losy nieznane.

Wodziński Mieczysław Sebastian

Wodziński  Mieczysław Sebastian ( 1912- 1942), urodził się 26 grudnia 1912 r. w Gostyniu. W latach 1923-1931 uczęszczał do gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1931 roku.

W 1932r. został pierwszym zwycięzcą na kortach tenisowych  w Gostyniu ( przy ul. Szerokiej). Przybył do Anglii w 1940 roku, został przydzielony do 304 Dywizjonu Bombowego Ziemi Śląskiej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Docking. Został porucznikiem strzelcem.

Informacje z Gazety Gostyńskiej

Woziwodzki Józef

Woziwodzki  Józef( 1906-1975), urodził się 22.02.1906r. w Gostyniu , z ojca Kazimierza Woziwodzkiego i matki Heleny z domu Wilińskiej. Mieszkał w Gostyniu przy ul. Polnej 14. W latach 1915-1927 uczył się w Gostyniu, maturę   zdał  w Gimnazjum w Gostyniu w 1927 roku. Studiował w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu w latach 1928-1931, studiów nie ukończył. Zawarł małżeństwo z Zofią Kujawską w 1935 roku. Zamieszkał z żoną w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3, zajmował się kupiectwem.

Czytaj więcej...

Włodarczyk Feliks

Włodarczyk Feliks (1913-1970), urodził się 15 listopada 1913r. w Bochum (Westfalia, Niemcy). Był synem Antoniego i Marianny z Zarembów, miał czworo rodzeństwa. Do Polski powrócił z rodziną 1 grudnia 1919r. i zamieszkał w Strzelcach Wielkich koło Piasków, gdzie ojciec pełnił obowiązki listonosza, a cała rodzina cieszyła się uznaniem jako pobożna i bardzo wartościowa.

Feliks uczęszczał w Piaskach do szkoły powszechnej w latach 1920- 1926. Po złożeniu egzaminu wstępnego stał się 1 września 1926r. uczniem Miejskiego Gimnazjum w Gostyniu, skąd w 1933r. przeszedł do Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Ziemi Gostyńskiej, zorganizowanego przez Księży Filipinów.

Czytaj więcej...

Włodarczykówna Franciszka

Włodarczykówna  Franciszka (1915 – 1987), urodziła się 21 września 1915 w Bochum (Niemcy). W latach 1928-1935 uczęszczała do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdała maturę w 1935r. Codziennie chodziła pieszo do szkoły ze Strzelec Wielkich. Wracała późno, gdyż udzielała lekcji dzieciom z bogatych rodzin. Wieczorem, przy lampie naftowej odrabiała lekcje.

Rozpoczęła studia na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Filozoficznym, studiując język łaciński i grecki, jednak sytuacja finansowa rodziny spowodowała, że musiała z nich zrezygnować.

Czytaj więcej...

Włodarska Maria

Włodarska Maria ( 1913-1973), urodziła się 1 lutego 1913r. w Gostyniu. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczała w latach 1923-1932 do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdała maturę w 1932r. Następnie pracowała w sklepie rodziców usytuowanym przy ul. Św. Ducha w Gostyniu. W czasie okupacji pracuje w „Magistracie”, a w 1941 r. wychodzi za mąż za Bogdana Mrozka, kolegę z klasy. Pod koniec wojny znalazła się na przymusowych robotach tzw. „einstatzu”.

Czytaj więcej...

Zimny Marian

Zimny Marian ( 1915-1951), urodził się 1 marca 1915r. w  Gostyniu,  syn Ignacego i Marii z d.  Pewińskiej. W latach  1926-1935  uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę 5 czerwca 1935 r. Studiował w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

W latach 1936-1937 został sekretarzem w Urzędzie Skarbowym w Gostyniu, na przełomie 1937/1938 pełnił funkcję sekretarza  skarbowego w Kaliszu, w latach 1938-1939 zatrudniony został na stanowisku podkomisarza skarbowego w Urzędzie Skarbowym Akcyz i Monopolów Państwowych w Lesznie.

Czytaj więcej...

Żychlewiczówna Gertruda

Żychlewiczówna Gertruda ( 1915-2008), urodziła się 14 stycznia 1915r. w Pijanowicach, córka  Małgorzaty. W latach 1928-1934 uczęszczała do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdała maturę  w 1934r. Po maturze skończyła tzw. pedagogium przygotowujące do pracy nauczycielskiej.  W czasie okupacji wyszła za mąż za Stanisława Chudego z Bukownicy koło Krobi. Po wybuchu wojny została wysiedlona z mężem i rodziną do Generalnej Guberni, mieszkała w Tarnowie i okolicach. 

Czytaj więcej...

Łankiewicz Marian

Łankiewicz Marian ( 1920- 1939 ), urodził się 18 sierpnia 1920r.w Gostyniu., ojciec Franciszek, piekarz z ul. Klasztornej 16 w Gostyniu. W 1939r. zdał maturę w Gimnazjum w Gostyniu. Został wraz z ojcem Franciszkiem i bratem Józefem oraz p. Adamczakiem z Gostynia rozstrzelany między 6 a 8 września 1939r. w Sławnie koło Gniezna. Zwłoki rozstrzelanych przewieziono ze Sławna i złożono na gostyńskim cmentarzu.

Informacja: tablica przed szkołą i relacja p.P. Robakowskiego nauczyciela ze Sławna

Łapawa Antoni

Łapawa Antoni ( 1914- 1951), urodził się 6 czerwca 1914 r. w Posadowie, ojciec był rolnikiem. Szkołę Powszechną ukończył w Posadowie. Do Gimnazjum w Gostyniu uczęszczał w latach 1928-1935, gdzie zdał maturę w 1935r. W tym czasie mieszkał w konwikcie na Świętej Górze. Studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim. W czasie II wojny światowej był tłumaczem języka niemieckiego w pałacach w Chwałkowie i Rogowie. Po wojnie został sędzią. Przed śmiercią pracował w Banku Narodowym w Lesznie. Zmarł 15 września 1951r. Został pochowany na cmentarzu w Krobi.

Informacje od rodziny od Angeliki Kubiak, uczennicy LO w Gostyniu.