Potworowski Franciszek

Potworowski  Franciszek 1914-1983), urodził się 29 marca 1914r. w Zbrudzewie, syn Edwarda Potworowskiego h. Dębno i Tekli Morawskiej. Klasy szkoły powszechnej zaliczył w domu, uczyły go prywatne nauczycielki, a później studenci lub maturzyści.

Franciszek Potworowski w latach 1925-1932 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1932r.  Po maturze był przez rok we Fryburgu,  w szkole dla cudzoziemców w Szwajcarii, gdzie zgłębiał język francuski. Następnie studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie.

Ukończył również Wyższe Kursy Ziemiańskie Turnaua, były to trwające dwa lata cykle wykładów rolniczych na poziomie uniwersyteckim.  Odbył obowiązkową służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu.  W latach 1938-1939 był na praktyce rolnej w Karwinie u Edwarda Morawskiego. W lipcu 1939r. poślubił Krystynę Szeptycką. Po ślubie wyjechali do Londynu, gdzie Franciszek Potworowski rozpoczął pracę w londyńskim oddziale polskiej organizacji handlowej.

W ostatnich dniach przed wojną wrócił do Polski i dotarł do swego pułku, był adiutantem dowódcy brygady poznańskiej gen. Romana Abrahama. Poznańska Brygada Kawalerii dotarła do Warszawy i broniła miasta aż do kapitulacji.  F. Potworowski znalazł się w niewoli w mieście Brunszwik, a następnie w Woldenbergu. W tym czasie żona przebywała w okupowanej Francji.

Franciszek Potworowski był podporucznikiem w Wielkopolskiej Brygadzie Kawalerii.  Za  zasługi w czasie wojny odznaczony został srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, kawaler Orderu Virtuti Militari.

Po wojnie dotarł do Krakowa, do komisji  wojskowej byłych jeńców. Stamtąd   z Grupą Operacyjną wyjechał w maju 1945r. do Wrocławia, gdzie był pracownikiem Wydziału Ochrony Zabytków Zarządu Miejskiego.

W lipcu 1945r. F. Potworowski wyjechał przy pomocy oficerów francuskich do Francji, tam spotkał się z żoną. We Francji przebywali 10 lat, tam urodzili się ich trzej synowie : Edward (profesor biologii), Andrzej ( dr krystalografii), Krzysztof ( profesor teologii).Później Potworowscy przenieśli się do Kanady, zamieszkali w Montrealu.

Franciszek Potworowski zmarł 24 lutego 1983r. w Montrealu, pochowany został na cmentarzu polskim w Saint Sauveur des  Mont.

Informacje: D. Chłapowski, Potworowscy, Kronika rodzinna.