Nather Władysław

Nather Władysław( 1917 – 2000), urodził się dnia 2 września 1917 roku w Domachowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej  w roku 1930 rozpoczął naukę w gostyńskim Gimnazjum, gdzie zdał maturę w 1937r. W czasie nauki mieszkał w konwikcie Księży Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu.

Dnia 21 czerwca 1937 roku wstąpił do Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, gdzie dnia 14 czerwca 1942 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Lisowskiego.

Ksiądz Władysław Nater pełnił różne funkcje duszpasterskie w Bytowie na Pomorzu, w Studziannie, gdzie był przełożonym, proboszczem, katechetą, uzdolnionym kaznodzieją. Odznaczał się pogodą ducha, radością, dowcipem, uzdolniony zwłaszcza znajomością historii, języków klasycznych: łaciny i greki.  Kapłan był wielkim czcicielem Matki Bożej, której sławę głosił w częstych wystąpieniach kaznodziejskich, był również cenionym kierownikiem duchowym dla kapłanów, rekolekcjonistą i spowiednikiem sióstr zakonnych.

Odznaczał się również umiłowaniem Ojczyzny, wykorzystując w swoim duszpasterstwie każdą rocznicę, wydarzenie historyczne, uroczystości, akademie patriotyczno- religijne, których był organizatorem, twórcą. Po radościach jubileuszu 50-lecia kapłaństwa, który przeżywał w 1992 roku, zaczął dotkliwie odczuwać słabości i dolegliwości zdrowotne. Ostatnie lata swego życia przeżywał w samotności. 19 września 2000 roku w Tomaszowie Mazowieckim zmarł ks. Władysław Nater – Senior Kongregacji Studziańskiej – kronikarz, autor kilku pozycji książkowych.

Biogram  sporządzony na podstawie  wspomnień ks. Zbigniewa Starczewskiego COr.