Pawlaczyk Czesław

Pawlaczyk Czesław ( 1910-1999), urodził się dnia 11 lipca 1910 roku w Jaraczewie, syn Ignacego i Katarzyny z d. Nowakowskiej. Był siódmym dzieckiem w rodzinie. W  1913 roku w Jaraczewie zmarła Katarzyna Pawlaczyk, matka ośmiorga dzieci, a wśród nich Czesława Pawlaczyka. Wówczas siostra zmarłej, Agnieszka Nowakowska, pracowała jako ochmistrzyni w Rodzinie Żychlińskich w Uzarzewie. Dzięki ich życzliwości Czesław, po ukończeniu trzeciego roku życia , zamieszkał w ich rodzinie. W Uzarzewie uczęszczał do Szkoły Powszechnej.

Następnie uczył się w Gimnazjum w Gostyniu w latach 1920-1928, gdzie 11 czerwca 1928 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1928 roku wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.  W latach 1930- 1933 kontynuował naukę w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Dnia 9 października ksiądz Czesław Pawlaczyk wstąpił do Sekcji Misyjnej przy Sodalicji Mariańskiej. Alumn Czesław Pawlaczyk wykonywał m.in. winiety do czasopisma ,,Annales Missiologiae”

Diakon Czesław Pawlaczyk, dnia 10 czerwca 1933 roku, w Katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu przyjął Sakrament Kapłaństwa. W latach 1933- 1936 był wikariuszem w Grabowie nad Prosną, następnie w latach 1936-1938 w Parafii św. Jana Vianneya w Poznaniu. Natomiast w 1938-1939 w Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katedrze Poznańskiej.

W czasie  II wojny światowej przebywał w Generalnej Guberni. Po odzyskaniu wolności, powrócił do parafii katedralnej w Poznaniu, gdzie w latach 1945- 1947 pełnił obowiązki administratora i proboszcza. 1 października został powołany do posługi Ojca Duchownego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.  Z dniem 15 września 1967 roku Czesław Pawlaczyk został powołany na Kapelana Domu Sióstr Elżbietanek w Poznaniu- Pokrzywnie. W 1970 roku został dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych i Przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Misyjnej.  W 1972 roku został również Moderatorem Duchowieństwa Archidiecezji Poznańskiej. Był  członkiem Komisji ds. Misji Konferencji Episkopatu Polski.

Dzięki zaangażowaniu Księdza Infułata Czesława Pawlaczyka, Ojciec Święty, Jan Paweł II w 1983 roku w Poznaniu, otrzymał m.in. różaniec misyjny jako dar Archidiecezjalnej Komisji Misyjnej.

Do roku 1991 pełnił posługę Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych i Przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Misyjnej. Otrzymał godność Prałata, Infułata i Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej w Poznaniu.

Dnia 2 marca 1999 roku zmarł w Domu Elżbietanek w Poznaniu- Pokrzywnie.

Informacje od ks. dr. Ambrożego Andrzejaka