Paszkowiak Maciej

Paszkowiak  Maciej (1907-1941), urodził się 16 lutego 1907 roku w Żytowiecku jako piąte z siedmiorga dzieci Jana i Anny z d. Wujczak. W latach 1919-1927  uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie  zdał maturę w  1927 roku. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu.

W czerwcu 1932 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Augusta Hlonda. Został skierowany do pracy duszpasterskiej  w Chodzieży, następnie pracował  jako wikariusz w Poznaniu. Od lipca 1937 r. został powołany na wikariat w Sierakowie, w dekanacie wronieckim, gdzie zastała go II wojna światowa.

Został aresztowany w marcu 1940r. przez gestapo i wywieziony do obozu przejściowego dla księży  w klasztorze w Lubiniu. Stamtąd przetransportowano go do obozu koncentracyjnego w Dachau, otrzymał nr obozowy  22019. Wyniszczająca praca i surowe warunki nie pozwoliły mu przeżyć.  Zmarł 9 stycznia 1941r. Rodzinę  powiadomiono o śmierci  i przesłano  prochy. Jeszcze w czasie II wojny światowej urna z prochami została pochowana przy kościele w Żytowiecku.

Informacje przekazane  przez krewną   Joannę Piotrowską