Ponikiewski Andrzej

Ponikiewski Andrzej ( 1920 -2006), urodził się 2 marca 1920r. w Brylewie, syn Hipolita Ponikiewskiego h. Trzaska i Elżbiety Kęszyckiej. Uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu w latach 1929-1938, gdzie zdał egzamin dojrzałości zdał w   1938 roku.

W lipcu 1938r. wstąpił do Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Bydgoszczy. Wyszedł na pokładzie ORP ‘’ Iskra’’ 9 lipca 1939 z Gdyni. Trafił potem do obozu w Landernau. Pod  koniec 1940 zwolniony z SPMW z powodów zdrowotnych.

Był urzędnikiem cywilnym Marynarki Wojennej.  W 1946 mianowany do stopnia podporucznika marynarki bez ukończenia SPMW. Służył jako adiutant morski generała Władysława Andersa. Podczas różnych uroczystości Stowarzyszenia Marynarki Wojennej występował w mundurze brata  ( Józefa, zginął z gen. Władysławem Sikorskim pod Gibraltarem) ze sznurem adiutanckim oraz jego odznaczeniami.

Zmarł w Londynie w 2006r.

 

Informacja z internetu