Nagler Jerzy

Nagler Jerzy ( 1918-1973), urodził się 3 kwietnia 1918 roku w Gostyniu, syn Edmund lekarza weterynarii i Pelagii z domu Woziwodzkiej. W latach 1927-1936  uczęszczał do  Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1936 roku.

 W tymże roku rozpoczął studia na Wydziale Rolniczo – Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Po roku przeniósł się na studia medyczne na Wydział Lekarski. Jako student działał w Korporacji Akademickiej „ Chrobria”.  Do wybuchu wojny ukończył dwa lata studiów.  Po wojnie dokończył studia medyczne, uzyskując dyplom Akademii Medycznej w Poznaniu w 1951 roku. Przez kilka lat pracował  we wrocławskim Szpitalu Kolejowym. Powołany do wojska pełnił obowiązki lekarza wojskowego we Wrocławiu a następnie szefa służby zdrowia Korpusu Wojskowego we Wrocławiu.

Następnie przeniósł się do Poznania, gdzie został ordynatorem oddziału chirurgii w szpitalu kolejowym. Ożenił się z Zofią Hejnowicz z Gostynia, małżeństwo było bezdzietne. Zmarł 1 listopada 1973 roku w Poznaniu. Został pochowany na cmentarzu w Gostyniu.

Informacje od żony Zofii Hejnowicz- Naglerowej