Sura Roman Franciszek, Surzyński

Sura Roman Franciszek, Surzyński po 1948r. (1907-1979), urodził się 28  listopada 1907 r. w Gostyniu w rodzinie mieszczańskiej, jako syn Franciszka Ksawerego Sury-Surzyńskiego i Anny zd. Schmidt. Miał rodzeństwo: Jadwigę (1899-1942), Marię (1905-1988). Ukończył szkołę powszechną w Gostyniu i uczęszczał tam w latach 1917-1928 do Gimnazjum staroklasycznego, gdzie w 1928 zdał maturę.

Przeniesiony do rezerwy w poborze wojskowym w tymże roku, rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Lekarskim. Dyplom lekarski uzyskał w 1935. Specjalizację I stopnia z chirurgii zdobył w 1949. Od 1935 do 1939 był lekarzem asystentem w Szpitalu oo. Bonifratów w Marysinie k. Piasków, w którym pracował podczas wojny. 1 II 1945 został lekarzem szpitala przyfrontowego w Śremie, a od 15 II 1945 do 20 VI 1945 pełnił funkcję dyr. Szpitala Powiatowego w Śremie. Przez następne lata był nadal lekarzem chirurgiem w tymże szpitalu. Zaangażował się w organizację miejskich placówek służby zdrowia i pełnił funkcję: kier. Wydz.Zdrowia i Opieki Społecznej PPRN ( 1II 1959 – 30 IV 1959).Był współzałożycielem i kierownikiem pogotowia ratunkowego, dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Pracował od 1965 jako lekarz i kierownik Przychodni Przyzakładowej w OŻ HCP. Od 1966 kierownikPrzychodni Przyzakładowej ZLZ w Śremie i od 1971 lekarz dyżurny pogotowia ratunkowego. Od 1970 ustępował z kolejnych stanowisk. Do 1971 prowadził prywatną praktykę. Był od 1954 radnym PRN w Śremie przez dwie kadencje. Bezpartyjny. Należał do koła PTL w Śremie (leg. czł. nr. 1 z 4 V 1964), PCK (1950), ŚKS (1959), TPPR (1947), Tow. Przyjaciół Żołnierza (i LPŻ) (1948), PTTK (1961) i TUMŚ. Przez kilkanaście lat, społecznie był lekarzem sportowym Śremskiego Klubu Motorowego i sekcji żużlowych „Sparty” Śrem. Został odznaczony: KK OOP (1969), ZKZ (1956), Odznak Honorową za Zasługi dla Woj. Poznańskiego (1965 i 1967), Odzn. Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia (1967), Odzn. Pamiątkową XV-lecia PCK (1959). Zmarł 11 I 1979 w Śremie i pochowany został na cmentarzu farnym. Ożenił się 24 IV 1943 w Piaskach z Marią Heleną Rybicką (1917-1999), z którą miał dzieci: Jerzego Wojciecha(ur. 1944), prawnik i Annę Marię (ur. 1947), etnograf, muzealnik.

 Informacje pochodzą ze Słownika biograficznego Śremu, przygotowane przez Annę Surzyńską - Błaszak