Woziwodzki Józef

Woziwodzki  Józef( 1906-1975), urodził się 22.02.1906r. w Gostyniu , z ojca Kazimierza Woziwodzkiego i matki Heleny z domu Wilińskiej. Mieszkał w Gostyniu przy ul. Polnej 14. W latach 1915-1927 uczył się w Gostyniu, maturę   zdał  w Gimnazjum w Gostyniu w 1927 roku. Studiował w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu w latach 1928-1931, studiów nie ukończył. Zawarł małżeństwo z Zofią Kujawską w 1935 roku. Zamieszkał z żoną w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3, zajmował się kupiectwem.

W 1938 roku rodzina zamieszkała w Warszawie na Pradze, przy ul. Szerokiej 14, gdzie mieszkała w czasie wojny do 1944 roku. Józef Woziwodzki jako podporucznik 56. Pułku Piechoty został zmobilizowany we wrześniu 1939 roku. Po dostaniu się do niewoli na froncie wschodnim, uciekł z niej. Przed wybuchem powstania w Warszawie Józef Woziwodzki z żoną i trojgiem dzieci zamieszkiwał w rodzinnym domu żony przy ul. 1 Maja 36. Po wojnie zaczął pracę jako rolnik we własnym gospodarstwie rolnym (na ojcowiźnie) i kontynuował ją do końca życia. Zmarł 11.08.1975 roku. Czworo dzieci Józefa Woziwodzkiego uczyło się i zdało maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu – Michał ur. 1936 r., Jerzy ur. 1939 r., Maria ur. 1941r., Jan Krzysztof ur. 1946r

Informacje od syna Jana Krzysztofa Woziwodzkiego  z Leszna