Rogoyski Jan h. Brochwicz

Rogoyski Jan h. Brochwicz ( 1913 - 2003), urodził się 12 grudnia 1913 roku w Szydłowcach w dawnym woj. Tarnopolskim, syn Stanisława inżyniera rolnego i Wandy ze Strawińskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej przybył w 1927 roku do Gostynia, gdzie rozpoczął naukę w gostyńskim Gimnazjum. Maturę zdał w 1934 roku. Mieszkał u inżyniera Jerzego Krzętowskiego, wicedyrektora cukrowni w Gostyniu.

Krótko przed wojną mieszkał w Solcu nad Wisłą  gdzie pracował jako instruktor rolny, ten zawód  wykonywał  również w czasie wojny. Był uczestnikiem wojny obronnej w 1939, oficerem AK pod pseudonimem „Kazimierz”. Po demobilizacji w Solcu nad Wisłą ożenił się 3sierpnia 1944 roku z Krystyną Ahrends, doktorem farmacji , pracownikiem Akademii Medycznej w Krakowie. Zaraz po wojnie wyjechali do Krakowa. W Krakowie Jan Rogowski ukończył Akademię Ekonomiczną, uzyskując tytuł magistra ekonomii, kilkakrotnie zmieniał pracę, był  księgowym i głównym księgowym, m.in. w Spółdzielni Inwalidów w Nowej Hucie oraz w Sułkowicach koło Myślenic w Przedsiębiorstwie Wyrobów Metalowych. Pod koniec lat 60- tych XX wieku przeszedł na rentę, a następnie na emeryturę. Zmarł w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowieckim w grobowcu rodzinnym. Małżeństwo bezdzietne. 

Informacje od znajomej p. Rogoyskich Hanny Kłaczyńskiej z Krakowa.