Kołomłocka Krystyna

Kołomłocka Krystyna (1921-1992), urodziła się 24 maja 1921 r. w Wągrowcu, gdzie jej rodzice pracowali jako nauczyciele w Seminarium Nauczycielskim. W sierpniu 1921 roku przenieśli się do Gostynia i podjęli pracę w gostyńskim gimnazjum.

Krystyna Kołomłocka w Gostyniu uczęszczała do Szkoły Powszechnej i Gimnazjum. W 1939 roku zdała egzamin dojrzałości. W czasie nauki w Gimnazjum współredagowała gazetkę młodzieżową ‘’ Łan’’i aktywnie udzielała się w drużynie harcerskiej.

 

W listopadzie 1939 roku wraz z matką i bratem zostali wysiedleni do Generalnej Guberni. W 1940 ukończyła w Krakowie półroczny kurs księgowości z uwzględnieniem księgowości amerykańskiej. W latach 1941-1945 pracowała w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Krakowie jako kreślarz. W październiku 1943 r. wyszła za mąż za Bolesława Tomczaka. W kwietniu 1945 wróciła z mężem do Wielkopolski, do Kłecka koło Gniezna. W czerwcu 1945 roku urodził się syn Jerzy , a w 1949 r. rodzina zamieszkała w Gostyniu, gdzie urodziły się córki: Elżbieta (1949) i Maria (1952). Krystyna Kołomłocka pracowała w Gostyńskich Zakładach Przemysłu Terenowego jako księgowa. W latach siedemdziesiątych XX wieku podjęła pracę w Wojewódzkiej Spółdzielni
Pracy „Deksolit’’.

Udzielała się społecznie w Gostyńskim Towarzystwie Kulturalnym i Stronnictwie Demokratycznym. Była współorganizatorką zjazdów maturzystów. Po ojcu Władysławie Kołomłockim odziedziczyła talent plastyczny, wykorzystała go pracy – malując plakaty, reklamy, mapy.

Zmarła 11 lutego 1992r. w Śremie. Została pochowana na gostyńskim cmentarzu.

Informacje od córki Elżbiety Raczyńskiej z d. Tomczak z Gostynia