Jezierski Zygmunt

Jezierski Zygmunt (1912- 1990), urodził się 25 kwietnia 1912r. w Śremie, pochodził z rodziny rzemieślniczej. Szkołę powszechną ukończył w Gostyniu i tam również kontynuował naukę w Gimnazjum w latach 1919-1931. Maturę zdał w 1931 r. W październiku 1931r. rozpoczął studia w Wyższym Instytucie Handlowym w Antwerpii. Po ukończeniu studiów praktykował w ówczesnym Wolnym Mieście Gdańsku dla uzupełnienia znajomości języka niemieckiego i praktycznej nauki handlu.

Służbę wojskową odbył w latach 1934/ 1935 na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy w Szczypiornie koło Kalisza, a następnie w 60 p.p. w Ostrowie Wielkopolski.

Od 1936r. pracował w Gdyni w Łuszczarni Ryżu( w porcie przy Nabrzeżu Indyjskim) w charakterze księgowego. Od grudnia 1938r. do sierpnia 1939r., do chwili zmobilizowania pracował w Warszawie w firmie eksportującej zboża i nasiona pod nazwą „Kampania Eksportowa” w Warszawie. W czasie wojny walczył jako dowódca plutonu w stopniu podporucznika w II Zaporowym Batalionie Morskim w Gdyni. W dniu kapitulacji wojsk Wybrzeża 19.IX.1939r. dostał się do niewoli niemieckiej pod Babim Dołem koło Gdyni. Przez cały okres okupacji przebywał w obozach jenieckich w Niemczech, które zostały oswobodzone w 1945r. przez Anglików. Do 1946r. przebywał w obozach byłych jeńców wojennych w charakterze tłumacza. Na wcześniejszy powrót do kraju nie pozwalali Anglicy ani też władze londyńsko- polskie. Ożenił się w Niemczech z Polką Janiną Nozdrzykowską przebywająca tam na robotach. Od maja 1947r. pracował w Zjednoczeniu Przemysłu Cukrowniczego w Świdnicy jako księgowy. Następnie zatrudniony był w Cukrowni Pustków w charakterze szefa administracji. W 1953r. został przeniesiony do Cukrowni Głogów na stanowisko księgowego finansowego i planisty. W 1960 r. ukończył studia zaoczne Ekonomiki i Rachunkowości w Warszawie. W latach 1961-1978 pracował w Cukrowni Gryfice na stanowisku księgowego administracyjno- handlowego. Rodzina: synowie Leszek( ur. 1948r.), Jacek (ur. 1954r.). Zygmunt Jezierski zmarł 18 kwietnia 1990r. w Gryficach.

Informacje z Cukrowni Gryfice i od siostrzeńca Mieczysława. Kowalskiego z Borku