Mulczyński Kazimierz

Mulczyński  Kazimierz (1915-1940), urodził się 15 lutego 1915r. w Gostyniu, syn Ludwika i Stanisławy z d. Leczykiewicz. W latach 1925- 1933 uczęszczał do  Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1933r. W tym samym czasie wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia otrzymał  3 czerwca 1939r. Mszę Prymicyjną odprawił 4 czerwca 1939r. w kościele farnym w Gostyniu.

Swą pierwszą posługę kapłańską jako wikariusz pełnił w Książu Wielkopolskim. Aresztowany w styczniu 1940r. i osadzony w obozach przejściowych w Miejskiej Górce, Lubiniu, Forcie VII w Poznaniu. Następnie przebywał  obozie koncentracyjnym w Dachau od 24.05.1940r., a od 02.08.1940r. w Gusen, potem ponownie  dostał się do obozu w Dachau. Posiadał numer obozowy 21993. Zmarł  9 stycznia 1941r.  Urna z prochami została złożona w grobie rodzinnym na gostyńskim cmentarzu.

Informacja przekazana przez Justynę. Golniewicz z Gostynia i z Archiwum Archidiecezji Poznańskiej