Michałowski Edmund

Michałowski Edmund (1913 -1993 ), urodził się 26 sierpnia 1913 roku w Opolu z ojca Stefana i matki Stefanii  z d. Przepierzyńskiej. Rodzice Edmunda Michałowskiego byli farmaceutami. Mając sześć lat zaczął uczęszczać do niemieckiej szkoły powszechnej. Rodzice zatrudniali nauczycielkę, która pomagała w nauce.

W 1922 roku rodzina Edmunda Michałowskiego przeprowadziła się z Opola do Poznania, co spowodowane  było przegranym plebiscytem na Śląsku. W Poznaniu w roku 1924 Edmund Michałowski zaczął uczęszczać do Gimnazjum Marii Magdaleny, a następnie przeniósł się do Gostynia, gdzie zdał maturę w 1936 r. w  Gimnazjum w Gostyniu.

 

Po zdaniu matury rozpoczął studia na Akademii Handlowej w Poznaniu, z uwagi na wybuch wojny uczelni tej nie ukończył. We wrześniu 1939 r. został powołany do rezerwy bez odbycia służby wojskowej. Znalazł się w tym czasie na wschodzie, w Tarnowie, Krakowie, następnie wrócił do Poznania. Z Poznania, przed wysiedleniem do Generalnej Guberni, rodzina Michałowskich udała się do Warszawy. W czasie Powstania Warszawskiego został aresztowany i osadzony na Pawiaku. Po wojnie pracował jako handlowiec w Warszawie a następnie w Łodzi. Zmarł w 1993r. w Łodzi.

Informacje od krewnej Małgorzaty Niewrzędy z Gostynia