Karłowski Zygmunt Włodzimierz Marian

Karłowski Zygmunt Włodzimierz Marian ( 1912 - 1944), urodził się 27 sierpnia 1912 r. we Lwowie, syn Stanisława Karłowskiego h. Prawdzic (1879 - 1939) i Róży z ks. Ponińskich. W latach 1926-1932 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, maturę zdał w 1932 roku. Następnie studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Ojciec wprowadził go w zagadnienia administracyjne majątku oraz propagowanej przez siebie metody biologiczno-dynamicznej. Zygmunt Karłowski zajął się unowocześnieniem i reorganizacją rodzinnego majątku w Horyńcu- Zdroju.

 

Ożenił się 25.08.1940 z Jadwigą Kosch (4.08.1914 – 11.09.1944), mgr farmacji, kierowniczką apteki rodzinnej K. Wiszniewskiego „Pod Gwiazdą” przy ul Floriańskiej 15 w Krakowie, zamieszkali przy ul. Św. Marka 8.

W czasie okupacji Zygmunt Karłowski pracował w biurze rachunkowości rolnej Buchstelle. Nadzorował rachunkowość Sieniawskiej Ordynacji Czartoryskich. Jako członek zarządu Sandomiersko- Wielkopolskiej Hodowli Nasion kontrolował jej księgowość oraz księgowość w stacjach i gospodarstwach hodowlanych na terenie GG. Pozwoliło mu to jednocześnie zbierać dane o stanie rolnictwa w GG dla KG AK. Do pracy konspiracyjnej Karłowscy zostali wciągnięci z końcem 1941 w organizacji paramilitarnej „Uprawa”, zwanej później „Tarcza” i „Opieka”. Od 1942, gdy zostali zaprzysiężeni w AK, przystąpili do organizowania punktów sanitarnych. Akcją na terenie apteki kierowali oboje. Ich działalność polegała na organizowaniu i zaopatrywaniu punktów sanitarnych w terenie na zlecenie Komendy Okręgu Kraków i podokręgu Rzeszów. Ponadto współdziałali w wyszukiwaniu miejsc na tajne zebrania, szkolenia, noclegi zakonspirowanych i ukrywających się ludzi oraz pomagali w przerzucaniu kurierów. Ich mieszkanie zostało również wyznaczone od wiosny 1943 na kwaterę dla pułkownika a następnie generała Stanisława Rostworowskiego. Zygmunt Karłowski został aresztowany 11.08.1944 wraz z żoną i generałem Stanisławem Rostworowskim, Stefanem Dembińskim i służącą Zofią Ziembą. Zygmunt Karłowski został zamordowany w tym samym dniu w czasie przesłuchania przez gestapo a Jadwigę Karłowską przeniesiono następnego dnia do obozu w Płaszowie i tam stracono.

Dzieci: 1. Róża (ur.1941), abs. AM w Krakowie, lekarz specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę lekarską; jej córka 1.1. Monika (ur.1972, abs. Ecole de Francais Moderne, Faculte des Lettres Universite de Lausanne oraz Szkoły Turystyki i Handlu w Lozannie; 2.  Elżbieta (1944 – 1988), abs. AM w Krakowie dr med., specjalista psychiatra.

Róża Karłowska córka z Krakowa Biogram: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny część 8 s. 46-48