Michałowski Bohdar

Michałowski Bohdar ( 1914-1999),urodził się w Drzewcach w powiecie gostyńskim z ojca Łucjana, z zawodu architekta i matki Heleny z d. Haertle. Do roku  1932 uczęszczał do Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu, po czym przeniósł się do Gostynia , gdzie w 1933r. ukończył gimnazjum typu staro-klasycznego.

W latach 1935- 1939 studiował  ekonomikę na Wydziale Prawno – Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. We wrześniu 1939r. przebywał jako uchodźca cywilny w drodze do Warszawy i pod oblężonym Modlinem, skąd wrócił do Poznania 5 października 1939. W listopadzie tegoż roku przekroczył granicę polsko – węgierską. Na Węgrzech przebywał w obozach internowanych cywilnych do początku stycznia 1940, następnie wyjechał do Francji, gdzie rozpoczął służbę wojskową w stopniu strzelca w III Batalionie 2  Pułku Grenadierów Wielkopolskich wchodzących w skład I Dywizji Grenadierów. W czerwcu 1940 r. brał udział w walkach tej dywizji na terenie  Lotaryngii i Wogezów. Po rozwiązaniu dywizji, dostaniu się i ucieczce z niewoli niemieckiej, w lipcu 1940 r. dotarł do Szwajcarii, gdzie  został, zgodnie z rozkazami  władz polskich  194 internowany, przebywając  częściowo w obozie  studenckim we Fryburgu, w obozach pracy. Po dotarciu wojsk amerykańskich  do granicy szwajcarskiej pod Genewą, uciekł ze Szwajcarii do Francji, gdzie znalazł się w polskim oddziale wchodzącym w skład I Batalionu Strzelców Alpejskich armii francuskiej, a następnie został skierowany przez władze polskie do obozu pod Avignon, do Polskich Sił Zbrojnych w Szkocji, dokąd dotarł w marcu 1945 r. Następnie otrzymał przydział do I Batalionu Grenadierów IV Dywizji Piechoty. W jednostce tej pozostał do sierpnia 1946 r., opuszczając ja w stopniu plutonowego podchorążego. Po powrocie do Polski we wrześniu 1946 ożenił się z Wandą Namysłowską, rozpoczął pracę w Państwowym Banku Rolnym w Poznaniu sekcji akredytyw wydziału bankowego. Zatrudniony był na kierowniczych stanowiskach w NBP, w Izbie Przemysłowo- Handlowej, Zakładach Gazownictwa  Okręgu Poznańskiego i innych.  Zmarł 20 czerwca 1999r. w Poznaniu . Małżeństwo bezdzietne.

Informacje od bratanka Piotra Michałowskiego z Poznania