Goćwiński Stanisław

Goćwiński Stanisław ( 1916-1983), urodził się 21 kwietnia 1916r. w Krobi, syn Wacława i Kazimiery. Do Gimnazjum w Gostyniu uczęszczał w latach 1927-1935, gdzie zdał maturę w 1935 roku. W tym czasie mieszkał w konwikcie na Świętej Górze. Następnie studiował w latach 1935-1938 w Akademii Handlowej w Poznaniu.

W czasie wojny był na robotach w Niemczech. 5 grudnia 1952r. ożenił się z Mieczysławą Jurdzińską. Pracował w Państwowym Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 1 w Poznaniu na stanowisku kierownika bazy sprzętu, do 1981r, do czasu przejścia na emeryturę. Zmarł 23 maja 1983r. w Poznaniu i tam został pochowany. Dzieci: Andrzej ( ur.1953 ) elektronik, Grzegorz ( ur. 1956) lekarz.

Informacje od syna Grzegorza Goćwińskiego ze Śremu