Kiełmińska Maria

Kiełmińska Maria ( 1913-1965), urodziła się 23 sierpnia1913 roku w Gostyniu. Po ukończeniu szkoły powszechnej w latach 1923-1932 uczęszczała do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdała maturę w 1932roku, co zbiegło się ze śmiercią ojca i zmianą planów, zrezygnowała ze studiowania filologii francuskiej. Pracowała w rodzinnej księgarni i drukarni, która wydawała m.in. Gazetę Gostyńską. Rodzina Kiełmińskich materialnie i duchowo wspierała działania społeczne i narodowe ks. Franciszka Olejniczaka.

 

Maria Kiełmińska aktywnie uczestniczyła w życiu społeczno – kulturalnym Gostynia, m.in.angażowała się w redagowanie gazety’’Łan’’ i prace w Czytelni dla Kobiet.

Okupację niemiecką przeżyła wraz z matką, wyrzucone zostały z własnego mieszkania na poddasze. W 1947 roku wyszła za mąż za Edwarda Wrzeszczyńskiego, urodziła dwóch synów: Andrzeja w1948r. i Jacka w 1951r., obaj ukończyli Politechnikę Gdańską.

Maria Wrzeszczyńska prowadziła dom otwarty ( nie pracowała zawodowo), w którym często przebywali krewni, znajomi i współpracownicy męża. Dużą grupę bywalców w jej domu stanowili koledzy i koleżanki synów, z którymi lubiła rozmawiać nieraz na trudne (często niepoprawne politycznie) tematy, a także grywała z nimi na pianinie oraz pomagała w nauce francuskiego.

W pogrzebie Marii Wrzeszczyńskiej brał udział m.in. szczep harcerski z Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu, a przechodzący kondukt pogrzebowy pobłogosławił ksiądz Franciszek Olejniczak, z balkonu swego mieszkania.

Informacje przekazane przez syna Andrzeja Wrzeszczyńskiego z Plewisk koło Poznania