Karłowska Jadwiga

Karłowska Jadwiga ( 1911- 1983), urodziła się 23 czerwca 1911 roku we Lwowie. Od 1921r. mieszkała w Szelejewie w powiecie gostyńskim .Ojciec, Stanisław Karłowski h. Prawdzic był właścicielem majątku Szelejewo. Od 1 września 1927 r. została przyjęta do Gimnazjum Miejskiego w Gostyniu, gdzie zdała maturę w maju 1930 roku. W latach 1930- 1935 studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim polonistykę i pedagogikę, uzyskując dyplom magistra filozofii. W kwietniu 1935r. w Krakowie poślubiła Aleksandra Trafasa, kolegę z liceum.

Po ślubie Jadwiga i Aleksander Tafasowie przeprowadzili się do Lwowa .Jadwiga Karłowska - Trafas nie podjęła pracy zawodowej, zajmując się rodziną i prowadzeniem razem z braćmi uzdrowiska rodzinnego Horyniec- Zdrój koło Lwowa ( obecnie powiat lubaczowski). W roku 1936 urodziła się córka Róża, a w 1939 syn Kazimierz. Wybuch wojny zastał rodzinę we Lwowie, skąd w listopadzie ratowała się ucieczką do Krakowa. Jadwiga Karłowska okres okupacji spędziła w Krakowie i w Brwinowie pod Warszawą.

Po wojnie z mężem i dziećmi zamieszkała w Lesznie, gdzie podjęła od września 1945 roku pracę w Państwowym Liceum Pedagogicznym jako nauczycielka języka polskiego i przedmiotów pedagogicznych. W Lesznie w 1950r. urodził się syn Tomasz. Do 1953r. mieszkała w Lesznie a następnie w Krakowie, gdzie pracowała do emerytury w liceach pedagogicznych i ogólnokształcących oraz zawodowych jako polonistka.

Jadwiga Karłowska – Trafas zmarła 19 lutego 1983 r. w Krakowie.

Informacja od córki Róży Kubiak z d. Trafas z Krakowa