Agopszowicz Antoni

Agopszowicz Antoni (1919- 2006), urodził się 15 kwietnia 1919 r. we Lwowie, syn Mikołaja Hasso – Agopszowicza herbu Wiernik oraz Marii von Scholz. Do Gostynia wraz z rodziną przeniósł się z Leszna pod koniec 1932 roku.

W latach 1932-1937 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1937r. Studia prawnicze rozpoczął na Uniwersytecie Poznańskim w 1938 roku. Po żołnierskim udziale w kampanii wrześniowej znalazł się w Warszawie, gdzie spędził lata okupacji, m. in. kontynuując studia w ramach tajnego nauczania i uczestnicząc w stopniu podporucznika w Powstaniu Warszawskim. Po upadku Powstania trafił do niewoli, z której wrócił w 1946 roku. W 1947 ukończył studia, a dwa lata później uzyskał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie Poznańskim. Do roku 1968 wykonywał zawód radcy prawnego i adwokata. Jednocześnie publikował rozprawy naukowe, co w 1965 roku zaowocowało stopniem naukowym docenta na Wydziale Prawa UAM w Poznaniu.

Antoni Agopszowicz pracował na samodzielnym stanowisku naukowym w Głównym Instytucie Górnictwa.  W 1974 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego a w 1981 profesora zwyczajnego.

W latach 1981-1984 profesor Agopszowicz pełnił funkcje dziekana Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Śląskiego, był długoletnim Kierownikiem Katedry Prawa Górniczego oraz Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego. Wybitny specjalista i długoletni praktyk z zakresu prawa górniczego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa cywilnego. Autor wielu cennych monografii, rozpraw i oryginalnych publikacji naukowych. Był aktywnym Członkiem Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz licznych towarzystw i komisji naukowych. Profesor Antoni Agopszowicz był promotorem wielu prac magisterskich oraz doktorskich, a także bardzo dobrym organizatorem procesu dydaktycznego i badań naukowych. Uczestnik Powstania Warszawskiego oraz członek Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej. Odznaczony : Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego. Zmarł 2 listopada 2006r. w Katowicach.

 

Informacje z Gazety Uniwersyteckiej i strony internetowej Uniwersytetu Śląskiego