Karalus Sylwester

Karalus Sylwester (1908 – 1975), urodził się 8 grudnia 1908 roku w Świątnikach, w powiecie śremskim jako syn Stanisława i Józefy z Wojciechowskich. W latach 1924-1927 uczył się w Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1927roku. Przez okres nauki mieszkał w konwikcie na Świętej Górze. Następnie studiował na Wydziale Ekonomiczno – Prawnym Uniwersytetu Poznańskiego. Tytuł magistra prawa otrzymał w 1931 roku. Przez rok był również studentem prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.

Od 1931 roku był zatrudniony jako urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w latach 1931 – 36 był referentem prawnym Konsulatu RP we Wrocławiu, od 1936 do 30 września 1939 urzędnikiem Konsulatu RP w Rydze, od listopada 1939 do lipca 1940 w Ambasadzie RP w Paryżu. Piastował stanowisko Attache a następnie sekretarza poselstwa polskiego przy rządzie czechosłowackim w Londynie, sekretarza Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministra Informacji i Dokumentacji Rządu RP w Londynie. Był wieloletnim redaktorem „Rzeczypospolitej Polskiej”( piszącym również pod pseudonimem Andrzej W. Trenczyński), członkiem Rady Narodowej RP odznaczony Komandorią Orderu Polski Odrodzonej i innymi odznaczeniami, bojownikiem o niepodległość Polski. W 1935 roku ożenił się z Eriką Franke z Wrocławia, ślub odbył się w kaplicy Raczyńskich w Rogalinie. Córka Aleksandra urodzona w 1936 roku, syn Bolko urodzony w 1939. Sylwester Kalarus był publicystą politycznym i historycznym, miłośnikiem literatury polskiej i kolekcjonerem poloniców. Przyjaźnił się z Edwardem Raczyńskim. Zmarł nagle 22 października 1975 roku w Londynie. Pochowany w Fairmile Cemetery, Heleny-on-Thames.

Informacje od Michała Kalarusa, Starosty Pleszewskiego, bratanka Sylwestra Kalarusa