Metelski Władysław

Metelski Władysław( 1908 - ?  ),urodził się 23maja  1908 roku we Wschowie. Rodzicami byli  Aniela i Jan Metelscy. W  Gimnazjum w Gostyniu uczył się w latach 1925-1928, w 1928 zdał maturę.  Od 1928 r. studiował w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu. Po studiach przeniósł się do Gdyni i tam prowadził własną firmę „Hakol”.

 

W 1937 roku zawiera związek małżeński z Marią Perzyńską.  Z tego związku  urodziły się dwie córki Anna i Izabella. W 1939 r.  uczestniczył w kampanii wrześniowej  i obronie  Modlina.W czasie okupacji niemieckiej wstępuje w szeregi żołnierzy Armii Krajowej. Zostaje  oficerem  Korpusu Zachodniego na terenie Radzymina pod Wschową. Wraz z żoną Marią i córką Anną mieszkał w Dąbrówce pod Warszawą. W grudniu 1944 r. zostaje  aresztowany przez wojska sowieckie, wywieziony do Radzyminia, następnie transportem do ZSSR. Pomimo poszukiwań przez Czerwony Krzyż w Genewie, rodzinie nie udało się ustalić miejsca, gdzie został wywieziony. W 1945r. urodziła się córka Izabella. Nie znała już ojca. Dalsze losy Władysława Metelskiego są nieznane. Nie wiadomo, w którym roku zmarł ani w jakim obozie sowieckim. Ślad urwał się w Radzyminie  w  grudniu 1944 r. Informacja przekazanej przez bratanicę Ewę Metelską  z Leszna