Chełmikowska Irena

Chełmikowska Irena ( 1912 – 1940), urodzona 6 czerwca 1912 roku w Pijanowicach, córka Hieronima miejscowego ogrodnika i Antoniny z domu Mazurkiewicz. Po ukończeniu szkoły powszechnej od 1923 roku pobierała naukę w Gimnazjum w Gostyniu, maturę zdała w 1932 roku.

Z całą rodziną: z siostrą Wandą, Heleną, Marią i bratem Kazimierzem przenieśli się około 1920r. do Góry koło Jaraczewa. Krótko po maturze przebywała u krewnych w Gostyniu, następnie wyjechała do Poznania i mieszkała u Wiktorii Dembińskiej przy ulicy Garbary. Początkowo uczy się w szkole laborantów medycznych, później rozpoczyna pracę w laboratorium medycznym przy ulicy Marcinkowskiego. Jednocześnie jest wolnym słuchaczem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Na początku wojny przyjeżdża do Gostynia, by opiekować się swoimi dziadkami, nieco później mieszka krótko w Piaskach, po czym na początku roku 1940 wyjeżdża do rodziców do Góry. W tym czasie zostaje zainfekowana wirusem, który doprowadza do zapalenia opon mózgowych, trafia do szpitala w Marysinie, przebywa tam krotko. Umiera w kwietniu 1940r. Pochowana zostaje w Górze koło Jarocina.

 

Informacje od Hanny Pełczyńskiej, córki siostry I. Chełmikowskiej