Dopieralanka Czesława

Dopieralanka Czesława ( 1916 -1997), urodziła się 7 lipca 1916 roku w Gostyniu jako dziewiąte dziecko Marianny i Marcina Dopierałów, ojciec Czesław był woźnym Sądu Grodzkiego w Gostyniu. Po ukończeniu szkoły podstawowej, podjęła w wieku 11 lat naukę w Gimnazjum w Gostyniu.. Maturę zdała w 1935 roku – jedna z dwóch dziewcząt i 12 chłopców. Należała do organizacji młodzieżowej „Sokół’’, której hasłem przewodnim były słowa: „Bóg Honor i Ojczyzna’’. Pragnęła kontynuować naukę, jednak sytuacja materialna rodziców na to nie pozwalała.

 

W 1935 roku z powodu bezrobocia nie mogła dostać pracy biurowej w Gostyniu. Wyjechała do brata do Gdyni i tam pracowała na poczcie jako urzędniczka. Wybuch wojny w 1939 roku zniszczył jej plany życiowe. Okres okupacji hitlerowskiej przeżyła z rodziną w Gostyniu. Straciła w tym czasie siostrę i brata – powstańca wielkopolskiego.

Po wojnie Czesława Dopierała podjęła pracę w Urzędzie Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej w Gostyniu na różnych stanowiskach. Była osobą bardzo religijną, za co w czasach stalinowskich i później była prześladowana i pozbawiona możliwości awansowania w pracy. Na emeryturę przeszła po przepracowaniu 39 lat w tym samym urzędzie. Zmarła w wieku 81 lat w 1997 roku. Została pochowana na cmentarzu w Gostyniu.

Informacje od pp. Sokołowskich z Gostynia