Musielak Henryk

Musielak Henryk ( 1915-1996), urodził się 14 lipca 1915r. w Dusinie. Do Gimnazjum w Gostyniu  uczęszczał w latach 1926-1934, gdzie w 1934 zdał maturę.  W 1935 roku rozpoczyna studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. We wrześniu 1939 roku opuszcza Polskę i pieszo dociera do Francji.

26 października 1939r. wstępuje do Polskich Sił Zbrojnych we Francji pod dowództwem generała Władysława Sikorskiego. Następnie jako oficer trafia do centrum szkolenia w Angers. Zdemobilizowany zostaje w sierpniu 1940r. i wysłany przymusowo do obozu pracy w Serries en Chautagne ( Savoir). Uwolniony został w marcu 1944r. Był agentem łączności w YMCA (w Związku Młodzieży Chrześcijańskiej)  Polskim we Francji. W latach 1943-1944 był aktywnym członkiem Polskiego Ruchu Oporu we Francji. W roku 1943 ożenił się z Uną Mc Dowell, Brytyjką urodzoną w Belfaście ( Irlandia), która przybyła do Francji jako pielęgniarka przydzielona do szpitala w Anders. W 1945 roku Henryk Musielak wstępuje do Sił Zbrojnych Armii Polskiej pod dowództwem brytyjskim. Zdemobilizowany został w maju 1947r. Odznaczony Medalem Wojennym brytyjskim The War Medal i Pamiątkowym Medalem Polskiego Ruchu Oporu we Francji.  Ukończył prawo i otrzymał dyplom Oxfordu. W 1950 roku otrzymał obywatelstwo francuskie. W tymże roku wyjeżdża do Kamerunu w Afryce, gdzie najpierw pracuje w branży zajmującej się handlem kakao, a następnie w Ministerstwie Finansów w Kamerunie. W 1971roku przechodzi na emeryturę, mieszka wtedy w Torremolinos w Hiszpanii. W grudniu 1995 r. powraca do Francji z powodów zdrowotnych, umiera tam 25 maja 1996 roku .W 1994r. z okazji 70-lecia Gimnazjum i Liceum nie przybył do Gostynia, ale podarował szkole siekierkę afrykańskich Pigmejów, czaszkę goryla oraz czaszkę małej małpy.

 

Informacje od syna zamieszkałego we Francji, tekst przetłumaczony przez romanistkę z Liceum Barbarę Cwojdzińską