Grześkowiak Stanisław

Grześkowiak Stanisław (1908 – 1973), urodził się 22 marca 1908r. w Gostyniu, syn Stanisława Grześkowiaka i Marii z domu Pieprzyckiej. W latach 1921-1927 pobierał naukę w Gimnazjum. 6 kwietnia 1927 r. ukończył Gimnazjum Miejskie w Gostyniu. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Rolnictwa Uniwersytetu Poznańskiego. Przerwał naukę i podjął pracę w zakładzie ojca – Gostyńskiej Fabryce Maszyn i Odlewni Żelaza.

W sierpniu 1939 r. jako podchorąży rezerwy został zmobilizowany do 3 kompanii rawickiego Batalionu Obrony Narodowej. Uczestniczył w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku. Od 4 września wycofał się z batalionem w kierunku Warszawy. Przez Grzegorzew, Kutno, Iłów przedostał się do Puszczy Kampinoskiej. W toku walki z Niemcami, w nocy z 18 na 19 września, forsował rzekę Bzurę. Tam został wzięty do niewoli niemieckiej. Początkowo osadzony w obozie w Itzehoe, a stąd wywieziony do Sandbostel pod Bremą.

W sierpniu 1942 roku został aresztowany i przez trzy tygodnie więziony w VI Forcie w Poznaniu. Następnie wywieziony do Oflagu w Dobiegniewie (Woldenberg). Przebywał w nim aż do ewakuacji obozu w dniu 28 sierpnia 1945 roku. W czasie marszu ewakuacyjnego, 2 lutego 1945 roku, został oswobodzony przez oddziały Armii Radzieckiej. Powrócił do rodzinnego miasta. W pierwszych latach po wojnie kontynuował pracę w zakładzie ojca. W 1947 roku w Lesznie zawarł związek małżeński z Elżbietą Ciszak. Po znacjonalizowaniu fabryki, w lutym 1950 roku, kilka miesięcy pracował w oddziale gostyńskim Narodowego Banku Polskiego, a następnie do 1954 roku w Centrali Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Drzewnego, ekspozytura w Poznaniu. W latach następnych był zatrudniony w Wojewódzkim Zjednoczeniu Państwowych Gospodarstw Rolnych (Inspektorat PGR Gostyń z siedzibą w Goli) oraz PGR Bodzewo. Na emeryturę przeszedł w 1968 roku. Był członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i Stronnictwa Demokratycznego. Posiadał stopień wojskowy podporucznika. Zmarł 27 stycznia 1973 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Medal „Zwycięstwa i Wolności 1945”, Odznakę Grunwaldzką.

Biogram opracowano na podstawie: informacji od syna Andrzeja opublikowanej w Nowej Gazecie Gostyńskiej Nr 21/2007.